Dziś mamy 4 grudnia 2023, poniedziałek, imieniny obchodzą:

Ciekawostki

01 grudnia 2023 10

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)
29 listopada 2023 1

Wymagające warunki dla kierowców. Standardy zimowego utrzymania dróg

Ostatnie dni to coraz śmielsze poczynania zimy# w naszym kraju. A prognozy na najbliższe kilkadziesiąt godzin to wymagające warunki dla kierowców z intensywnymi opadami śniegu w wielu miejscach w kraju. W związku z trudnymi warunkami drogowymi, w miniony weekend na drogach krajowych w całej Polsce pracowało około 2000 pojazdów do zimowego utrzymania. Miniona noc była nieco mniej wymagająca jednak nasze służby nie próżnowały i do zwalczania śliskości na jezdniach w godzinach porannych pracowało ponad 600 pojazdów.

(czytaj więcej)
19 listopada 2023 6

Nasza psychika jest fundamentem naszego dobrostanu. Zadbaj o zdrowie

Dzisiaj chcemy poruszyć temat, który jest ważny# a równocześnie często zaniedbywany - zdrowie psychiczne. W dzisiejszym zabieganym i stresującym świecie, zapominamy o tym, że to nasza psychika jest fundamentem naszego dobrostanu. Możemy inwestować w karierę, osiągać sukcesy zawodowe i gromadzić bogactwo materialne, ale jeśli zaniedbamy zdrowie psychiczne, to wszystko traci na wartości.

(czytaj więcej)
18 listopada 2023 3

Udostępniono internetową Bazę Rodzin. Szlachetna Paczka rusza z pomocą

W sobotę 18 listopada o godz. 8:00 Szlachetna Paczka udostępniła# internetową Bazę Rodzin, które czekają na pomoc w tym roku. Niewielkim wysiłkiem, ale działając razem, możemy odmienić życie najbardziej potrzebujących – bo razem stać nas na dobro. Wystarczy wejść na www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i przygotować Szlachetną Paczkę. W tym roku darczyńcami są również: Mickiewicz, Miłosz, Żeromski, Prus – we własnych osobach.

(czytaj więcej)
14 listopada 2023 1

"Inżynierowie Przyszłości”. Propozycja skierowana do nauczycieli i uczniów

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim programie #Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza „Inżynierowie Przyszłości”. To propozycja skierowana do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcą zrealizować autorski projekt badawczy w obszarach nauki obejmujących chemię, fizykę, energetykę i ochronę środowiska. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do 15 listopada br.

(czytaj więcej)
12 listopada 2023 11

Gęsina źródłem witamin. Doceniana nie tylko w Polsce

Polska zaliczana jest do grupy wiodących producentów# gęsi, pierza i puchu gęsiego w Unii Europejskiej. Krajowe pogłowie gęsi podlega rocznym zmianom i waha się od 0,9 mln szt. do 1,3 mln szt. W związku z Dniem Świętego Marcina, z którym związane jest staropolskie przysłowie „najlepsza gęsina na świętego Marcina”, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował kilka informacji na temat polskiej gęsiny.

(czytaj więcej)
11 listopada 2023 5

Dzisiaj 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości

105 lat temu urzeczywistniły się marzenia narodu polskiego# o długo wyczekiwanej wolności po tym, gdy wskutek rozbiorów pod koniec XVIII w. Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. po 123 latach zaborów było wynikiem nie tylko sprzyjających okoliczności dziejowych, ale także ofiary krwi, poświęcenia i pracy wielu pokoleń Polaków. O Niepodległą walczyli w wojnach napoleońskich, zrywach narodowowyzwoleńczych i I wojnie światowej, jak również podejmowali codzienny trud zachowania polskiej tożsamości na terenach pod panowaniem zaborców i na emigracji.

(czytaj więcej)
09 listopada 2023 1

Wampiriada 2023. Trwa jesienna akcja honorowego krwiodawstwa

Zachęcamy całą społeczność #akademicką do udziału w akcji honorowego krwiodawstwa! Edycja jesienna właśnie trwa.

(czytaj więcej)
04 listopada 2023 0

Nowa forma usług opiekuńczych. Nowelizacja ustawy weszła w życie

1 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej,# która wprowadza m.in. usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych. Gminy, które zdecydują się realizację tej formy wsparcia, będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów.

(czytaj więcej)
30 października 2023 3

E-Doręczenia od 10 grudnia. Kto ma obowiązek dołączenia do systemu?

10 grudnia wchodzi w życie obowiązek stosowania e-Doręczeń# przez podmioty publiczne wskazane w ustawie.

(czytaj więcej)
28 października 2023 0

Skontrolowano płyty indukcyjne. Wadliwa konstrukcja trzech modeli

Po sygnałach od konsumentów sprawdzono# 10 modeli płyt indukcyjnych do zabudowy – ich oznakowanie, wymogi formalne i konstrukcję.

(czytaj więcej)
23 października 2023 6

Krajowy plan przeciwdziałania pedofilii. Program przyjęty

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości powstał #Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich. Program, przygotowany pod nadzorem wiceministra Marcina Romanowskiego, został 17 października br. przyjęty przez Radę Ministrów.

(czytaj więcej)
21 października 2023 0

Pomysł na lekcje języka polskiego. Materiały dla nauczycieli

99 lat temu, w listopadzie 1924 roku Władysław Reymont otrzymał# Literacką Nagrodę Nobla za powieść „Chłopi”. Akademia Szwedzka doceniła uniwersalizm utworu, który nie tylko odnosił się do fundamentalnych kwestii: życia, przemijania, śmierci, pracy, relacji międzyludzkich, ale również ukazywał realia życia społeczności wiejskiej z jej szacunkiem do ziemi, natury i religii. Powieść ta należy do klasyki literatury i znajduje się w kanonie lektur szkolnych. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej przygotowało na podstawie powieści ciekawe materiały dydaktyczne dla nauczycieli do wykorzystania podczas szkolnych zajęć. Zachęcamy do zapoznania się z tą propozycją.

(czytaj więcej)
19 października 2023 0

Prelekcja o bezpieczeństwie. Uczestnicy WTZ objęci policyjną profilaktyką

Nakielscy policjanci odwiedzili w ostatnich dniach uczestników# Warsztatów Terapii Zajęciowej w Paterku i rozmawiali z nimi na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przepisów prawa.

(czytaj więcej)
18 października 2023 0

Ruszył sezon grzewczy. "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!"

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania# edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

(czytaj więcej)
17 października 2023 2

Zimowe utrzymanie dróg. Zawarto umowy z wykonawcami

Kilka tysięcy osób będzie pracować w trakcie sezonu zimowego przy #zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg krajowych, za które odpowiada GDDKiA. Do ich dyspozycji będzie około 2700 pojazdów, m.in. pługi, pługosolarki czy pługi wirnikowe, a także 283 magazyny soli.

(czytaj więcej)
15 października 2023 0

Skontrolowano wózki i nosidełka. Nie wszystkie okazały się bezpieczne

Skontrolowano wózki i nosidełka dla dzieci pod kątem #oznakowania i bezpieczeństwa.

(czytaj więcej)
14 października 2023 0

250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej. Historyczne wydarzenie

Rok 2023 jest dla polskiej edukacji oraz całego środowiska oświatowego# szczególnie istotny. 14 października mija 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej centralnej władzy oświatowej.

(czytaj więcej)
12 października 2023 0

Nauka podstaw programowania. Szansa na zdobcie nowych kompetencji

Nauka podstaw programowanie to świetna zabawa i mądra# rozrywka. Kiedy i gdzie zacząć? Choćby teraz i nawet… w pociągu! PKP Intercity wspiera CodeWeek’2023.

(czytaj więcej)
09 października 2023 1

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Przedsięwzięcia towarzyszące obchodom

Z inicjatywy Polski już po raz siódmy będziemy obchodzili# Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. To nietypowe święto służy refleksji nad kondycją miejsc, w których mieszkamy, uczymy się i pracujemy. Uświadamia potrzebę docenienia i ochrony otaczających nas przestrzeni. Wspólnie uczcijmy ten wyjątkowy dzień.

(czytaj więcej)
02 października 2023 5

Zwiedzeni darmową próbką witamin. Przyszły rachunki za roczny zapas

Ponad 5 mln zł kary za manipulacje przy wysyłkowej sprzedaży #suplementów diety. Miały być darmowe próbki suplementów, a przychodziły rachunki za roczny zapas produktu wraz z subskrypcją. Prezes UOKiK nałożył ponad 5 mln zł kary na Natural Pharmaceuticals. Dodatkowo sankcje finansowe objęły także osobę zarządzającą spółką.

(czytaj więcej)
0

Zmiana przepisów. Nowe normy handlowe w odniesieniu do jaj

28 listopada 2023 roku straciło moc rozporządzenie #Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163 z 24.06.2008 r., str. 6 ze zm.).

(czytaj więcej)
0

Fałszywy obraz szopa. Inwazyjny gatunek obcy

Szop pracz należy do inwazyjnych gatunków obcych (IGO), które stanowią jedno z największych #zagrożeń dla rodzimej różnorodności biologicznej. Jednak brak wiedzy w tym zakresie i pozornie przyjazny wizerunek zwierzęcia sprawia, że we współczesnej kulturze masowej traktowany jest jak maskotka. A to fałszywy obraz szopa.

(czytaj więcej)
0

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Podsumowanie wsparcia

Program Operacyjny #Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) to łącznie 9 Podprogramów realizowanych w latach 2014-2023.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)