Dziś mamy 3 października 2023, wtorek, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

03 października 2023 0

Ostatni dzień naboru wniosków. Wsparcie dla producentów rolnych

O środki finansowe na „Tworzenie i rozwój #organizacji producentów i grup producentów rolnych” można się ubiegać już tylko do 3 października 2023 r. Interwencja ta realizowana jest w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Nabór odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

(czytaj więcej)
03 października 2023 0

Projektowane stawki płatności bezpośrednich. Jakiej wysokości?

29 września 2023 r. Europejski Bank Centralny opublikował #kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe (PWK) za 2023 r. Kurs wynosi 4,6283 zł za 1 EUR. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i PWK za 2023 r. wynosi ok. 16,97 mld złotych.

(czytaj więcej)
03 października 2023 4

Wsparcie dla hodowców świń. Rozpoczęła się wypłata środków

Blisko 70 mln zł trafiło do ok. 3,5 tys. rolników, którzy ubiegali się# o pomoc na odbudowę produkcji trzody chlewnej. Wnioski o takie wsparcie można było składać od 28 sierpnia do 15 września 2023 r. W tym czasie zarejestrowano ich nieco ponad 28 tys., a 2 października ARiMR rozpoczęła wypłatę środków z tego tytułu.

(czytaj więcej)
02 października 2023 5

Wizyty w gospodarstwach uprawiających ziemniaki. Pobrano próbki

W dniach 13-25 września br. odbył się w Polsce audyt #przedstawicieli Komisji Europejskiej (KE), który miał na celu ocenę aktualnej sytuacji w sektorze produkcji i obrotu ziemniakami, w szczególności w zakresie kontroli występowania bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) oraz ocenę realizacji nowych przepisów rozporządzenia wykonawczego KE 2022/1194, regulującego m.in. przemieszczanie ziemniaków z Polski do innych państw UE.

(czytaj więcej)
30 września 2023 2

Środki dla poszkodowanych hodowców drobiu. Wypłaty zakończone

Producenci jaj i mięsa drobiowego, którzy prowadzili #gospodarstwo w latach 2019-2021 i ponieśli starty z powodu wysoce zjadliwej grypy ptaków, do 30 czerwca 2023 r. mogli ubiegać się o rekompensaty. 29 września 2023 r. zakończono realizację wypłat z tytułu tej pomocy – na konta 570 beneficjentów trafiło blisko 132,3 mln zł.

(czytaj więcej)
28 września 2023 1

Rozwój małych gospodarstw. Od dzisiaj można składać wnioski

Można się już ubiegać o przyznanie wsparcia na #Rozwój małych gospodarstw w ramach interwencji z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski będą przyjmowane do 27 października 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem PUE ARiMR.

(czytaj więcej)
28 września 2023 1

Dofinansowanie do zbóż i roślin oleistych. Ruszyły wypłaty

Kto do 15 lipca sprzedał kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub #rzepik, mógł złożyć wniosek o pomoc do 31 lipca 2023 r. Rozpoczęły się wypłaty – do tej pory na konta ponad 60 tys. rolników wpłynęło 626 mln zł.

(czytaj więcej)
27 września 2023 1

Pomoc finansowa. Producenci rolni mogą ubiegać się o środki za kukurydzę

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od dnia #26 września 2023 r. do dnia 6 października 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego który w 2022 r. lub 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę. Pomoc ma charakter pomocy publicznej i jest udzielana w ramach przepisów wydanych na podstawie Komunikatu Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz U. UE. C. z 2022 r. Nr. 426 z 09.11.2022, str 1-34 oraz na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej nr SA.109217 (2023/N) z dnia 15.09.2023 r.

(czytaj więcej)
23 września 2023 0

Warsztaty z zakładania spółdzielni energetycznych. Po pierwszym szkoleniu

Ruszył cykl bezpłatnych warsztatów dotyczących zakładania i funkcjonowania# spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich. Za nami pierwsze szkolenie w Minikowie w woj. kujawsko-pomorskim, w którym udział wzięło około 80 osób.

(czytaj więcej)
22 września 2023 0

Zmiany w wybranych ekoschematach. Których rolników dotyczą?

Wprowadzone zmiany dotyczą rolników, którzy #w złożonych w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych deklarowali realizację ekoschematów Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, Biologiczna ochrona upraw i Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. Warto zapoznać się z aktualnymi zasadami i nowymi terminami.

(czytaj więcej)
22 września 2023 1

Komunikat KRUS. Obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje#, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2023 r., od dnia 7 września 2023 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 15% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

(czytaj więcej)
21 września 2023 6

Wsparcie dla sadowników. Stawka pomocy wynosi 5000 zł na 1 ha

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie# § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 5.10.2023 r. do dnia 20.10.2023 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały, w bieżącym roku, szkody w owocujących uprawach drzew owocowych w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

(czytaj więcej)
20 września 2023 1

Premie dla młodych rolników. Nabór wniosków został przedłużony

Na ubieganie się o przyznanie Premii dla młodych #rolników w wysokości 200 tys. zł jest więcej czasu. Wnioski będzie można składać do 16 października, a nie do 29 września. To wsparcie pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
19 września 2023 0

Ponad 12 tys. wniosków o wsparcie dla KGW. Pula może się wyczerpać

Do końca bieżącego miesiąca koła gospodyń wiejskich mogą się ubiegać# o przyznanie środków finansowych na działalność statutową. Dotychczas zarejestrowano 12,6 tys. wniosków o takie wsparcie na kwotę 107 mln zł, a na konta bankowe ponad 12 tys. KGW trafiło już 103,3 mln zł.

(czytaj więcej)
19 września 2023 0

Świadczenie usług utylizacyjnych w 2024 r. Trwa nabór wniosków

Do dnia 30 września 2023 r. podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie #przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski dotyczące świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2024 r.

(czytaj więcej)
16 września 2023 2

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Ile wynoszą?

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego #Rolników z dnia 6 września 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.

(czytaj więcej)
16 września 2023 0

Sprzedaż środków ochrony roślin w Internecie. O czym należy pamiętać?

Oferujesz środki ochrony roślin w Internecie? – Pamiętaj o #swoich obowiązkach!

(czytaj więcej)
14 września 2023 6

Ostatni moment na złożenie wniosku. Dofinansowanie dla hodowców świń

Tylko do 15 września producenci trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności# finansowej w związku z aktualnymi ograniczeniami na rynku rolnym, mogą się ubiegać o pomoc finansową. Dokumenty od zainteresowanych tym wsparciem rolników muszą trafić do biur powiatowych ARiMR najpóźniej w tym dniu. Dotychczas zarejestrowano blisko 25 tys. wniosków.

(czytaj więcej)
12 września 2023 6

Ruszyły wypłaty. Dofinansowanie do nawozów mineralnych

W ramach naboru wniosków o przyznanie dofinansowania do #nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) kupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. złożono 351 tys. wniosków. 11 września 2023 r. wykonane zostały pierwsze przelewy, a na konta 2,3 tys. rolników trafiło blisko 29 mln zł.

(czytaj więcej)
09 września 2023 3

Pierwsze warsztaty z produkcji brykietów ze słomy. Kolejne w październiku

Zapraszamy rolników na bezpłatne szkolenia poświęcone wykorzystaniu# biomasy rolniczej do wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarstwa organizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Pierwsze warsztaty w Dąbrówce Kościelnej i Kiszkowie (woj. wielkopolskie) już za nami!

(czytaj więcej)
08 września 2023 0

Pomoc formie kredytów preferencyjnych. Kto może z nich skorzystać?

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o# możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

(czytaj więcej)
0

Jaka powinna być waga szkolnego tornistra? Profilaktyka wad postawy

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmują# wiele działań prozdrotownych. Dbają m.in. o profilaktykę wad postawy – sprawdzają i edukują w zakresie wagi tornistrów szkolnych uczniów.

(czytaj więcej)
0

Światowy Dzień Jabłka. Zaproszenie na samozbiory owoców

Z okazji Światowego Dnia Jabłka Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza na# samozbiory tych owoców. Zachęcamy sadowników do włączania się do akcji, a konsumentów – do wizyt w sadach i samodzielnych zbiorów. Akcja trwa do końca października.

(czytaj więcej)
0

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Stan realizacji w regionie

33 zadania poprawiające bezpieczeństwo #na przejściach dla pieszych oraz mające na celu budowę nowych ciągów dla pieszych i rowerzystów w regionie. Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej przyjęty do realizacji na lata 2021-2024 (PBID) koncentruje się na najmniej chronionych uczestnikach ruchu. Na wielu przejściach jest już bezpieczniej.

(czytaj więcej)
0

Zwiedzeni darmową próbką witamin. Przyszły rachunki za roczny zapas

Ponad 5 mln zł kary za manipulacje przy wysyłkowej sprzedaży #suplementów diety. Miały być darmowe próbki suplementów, a przychodziły rachunki za roczny zapas produktu wraz z subskrypcją. Prezes UOKiK nałożył ponad 5 mln zł kary na Natural Pharmaceuticals. Dodatkowo sankcje finansowe objęły także osobę zarządzającą spółką.

(czytaj więcej)