Dziś mamy 26 czerwca 2024, środa, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

25 czerwca 2024 1

Rejestracja drobiu. Jakie obecnie obowiązują zasady?

Osoby, które utrzymują drób wyłącznie #na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować.

(czytaj więcej)
25 czerwca 2024 2

Wypłata pieniędzy do końca czerwca. Rachunek powinien być aktywny

Do 24 czerwca 2024 r. dopłaty bezpośrednie za 2023 r. trafiły #na konta ponad 1,208 mln rolników – 97, 5 proc. ubiegających się o nie. ARiMR stara się wypłacać pieniądze jak najsprawniej. Dotychczas w ramach płatności końcowych dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok przekazała 9,67 mld zł. W tej kwocie jest też 6,75 mld zł wypłacone ubiegającym się o dofinansowanie do ekoschematów powierzchniowych lub dobrostanu zwierząt. Łącznie z zaliczkami z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok do rolników trafiło 18,87 mld zł.

(czytaj więcej)
24 czerwca 2024 0

Wsparcie dla producentów kukurydzy. Wypłaty na finiszu

Przypomnijmy, od 21 do 29 lutego 2024 r. producenci kukurydzy# mogli składać wnioski o wsparcie. Złożono ich wówczas ponad 172 tys., a ponieważ wynikająca z nich kwota nie przekroczyła limitu (1 mld zł), nie było potrzeby stosowania współczynnika korygującego. Do 21 czerwca 2024 r. Agencja wypłaciła 716,29 mln zł, które trafiły do 168,25 tys. rolników. Do rozpatrzenia zostało kilkanaście wniosków.

(czytaj więcej)
22 czerwca 2024 0

Można ubiegać się o dwie nowe płatności. Nabór do 1 lipca

Trwa kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych #za 2024 r. Nabór potrwa do 1 lipca. Dotychczas złożono 1,02 mln wniosków, przypomnijmy rok temu było ich blisko 1,24 mln. Na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym, czyli za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. 18 czerwca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (więcej na stronie MRiRW). Jej przepisy wdrażają na lata 2024-2027, w ramach płatności bezpośrednich, dwie nowe płatności: Płatność dla małych gospodarstw oraz Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji.

(czytaj więcej)
21 czerwca 2024 1

Trwa wypłata dopłat za 2023 rok. Do rolników trafiło 18,56 mld zł

Do 20 czerwca 2024 r. dopłaty bezpośrednie# za 2023 r. trafiły na konta ponad 1,2 mln rolników – blisko 97 proc. ubiegających się o nie. ARiMR stara się wypłacać pieniądze jak najsprawniej. Dotychczas w ramach płatności końcowych dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok przekazała 9,36 mld zł. W tej kwocie jest też 6,55 mld zł wypłacone ubiegającym się o dofinansowanie do ekoschematów powierzchniowych lub dobrostanu zwierząt. Łącznie z zaliczkami z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok do rolników trafiło 18,56 mld zł.

(czytaj więcej)
20 czerwca 2024 1

Wsparcie na bioasekurację. Refundacja 100 procent wydatków

Producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są #świnie, mogą – od 3 do 26 lipca 2024 r. – składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 100 proc. wydatków poniesionych w roku 2024 r. na działania związane z bioasekuracją.

(czytaj więcej)
20 czerwca 2024 0

Wsparcie dla producentów owoców i warzyw. Od dziś nabór wniosków

Od 20 czerwca do 22 lipca 2024 r. organizacje producentów owoców i warzyw #mogą się ubiegać o dofinansowanie na realizację działań, które mają zapisane w swoich programach operacyjnych. Wsparcie jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.

(czytaj więcej)
17 czerwca 2024 0

Składka w III kwartale. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

Kasa informuję, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego# Rolników z dnia 6 czerwca 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2024 r.

(czytaj więcej)
16 czerwca 2024 1

Trwa kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych. Nabór do 1 lipca

Trwa kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych# 2024. Nabór potrwa do 1 lipca. Dotychczas złożono blisko 956 tys. wniosków. Na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym, czyli za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc.

(czytaj więcej)
14 czerwca 2024 0

Rozwój małych gospodarstw i premie dla rolników. Wnioski elektroniczne

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o wsparcie w ramach dwóch interwencji #realizowanych z budżetu PS WPR 2023-2027: I.10.5 Rozwój małych gospodarstw oraz I.11 Premie dla młodych rolników, mogą składać wnioski o płatność za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

(czytaj więcej)
14 czerwca 2024 2

Dopłaty za miniony rok. 95 procent rolników otrzymało płatności

Do 13 czerwca 2024 r. dopłaty bezpośrednie za# 2023 r. trafiły na konta 1,178 mln rolników. ARiMR stara się wypłacać pieniądze jak najsprawniej.

(czytaj więcej)
13 czerwca 2024 0

Do kiedy wnioski? Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje #zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Pula środków wynosi 230 mln zł. Wsparcie będzie finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
10 czerwca 2024 0

Trwa wypłata płatności końcowych. Sprawdź, czy numer konta jest właściwy

Do 7 czerwca 2024 r. dopłaty bezpośrednie za 2023 r. trafiły #na konta 1,157 mln rolników. ARiMR stara się wypłacać pieniądze jak najsprawniej.

(czytaj więcej)
08 czerwca 2024 1

Powierzchnia upraw nasiennych w Polsce. Porównanie z innymi krajami

Powierzchnia upraw nasiennych w Polsce #na tle innych krajów UE w 2023r.

(czytaj więcej)
06 czerwca 2024 0

Pomoc dla producentów kukurydzy. Do rozpatrzenia już niewiele wniosków

Nabór wniosków o wsparcie dla producentów kukurydzy #odbył się między 21 a 29 lutego 2024 r. i wówczas złożono ich ponad 172 tys. Ponieważ wynikająca z zadeklarowanego zapotrzebowania kwota nie przekroczyła limitu (1 mld zł), nie było potrzeby stosowania współczynnika korygującego. Do 6 czerwca 2024 r. Agencja wypłaciła ponad 714 mln zł, które trafiły do 168,15 tys. rolników. Do rozpatrzenia zostało niewiele wniosków.

(czytaj więcej)
06 czerwca 2024 0

Interwencje w sektorze owoców i warzyw. Wkrótce nabór wniosków

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków# o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze owoców i warzyw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
05 czerwca 2024 1

Premie dla młodych rolników. Kto może ubiegać się o pomoc?

Wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników #będzie można składać od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Wsparcie to jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.

(czytaj więcej)
03 czerwca 2024 0

Pomoc dla producentów zbóż. Dokumenty przyjmowane do środy

Producenci pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub #mieszanek zbożowych, którzy sprzedali ziarno między 1 stycznia a 31 maja 2024 r. mogą składać wnioski o wsparcie do 5 czerwca. Stawki dopłat do hektara wynoszą od 740 zł do 1620 zł, a pula środków na dofinansowanie w ramach tego naboru to 2,1 mld zł.

(czytaj więcej)
02 czerwca 2024 2

Nowa dyrektywa PE. Dotyczy dżemów, soków i miodów

24 maja br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę #Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw Rady odnoszących się do miodu, soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Przepisy wchodzą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie muszą wdrożyć dyrektywę do 14 grudnia 2025r. i stosować nowe przepisy od 14 czerwca 2026r.

(czytaj więcej)
02 czerwca 2024 1

Wsparcie na zalesianie gruntów rolnych. Można składać wnioski

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać #o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.

(czytaj więcej)
01 czerwca 2024 5

Nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń. W jakiej kwocie?

Producenci świń mogą złożyć wniosek o udzielenie# nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Wniosek o pożyczkę należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

(czytaj więcej)
0

Zakażenia pokarmowe w sezonie wakacyjnym. Jak się chronić?

W miesiącach letnich wzrasta liczba zakażeń #i zatruć pokarmowych. Wiąże się to z łatwiejszym psuciem żywności w gorące dni, jak też funkcjonowaniem sezonowych punktów „małej gastronomii”. Nadzór nad nimi to jedno z podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

(czytaj więcej)
0

Diecezjalna pielgrzymka. Rowerem na Jasną Górę

Po raz siódmy z parafii #św. Józefa wyruszyła pielgrzymka „Bydgoski Józef rowerem na Jasną Górę”. „Tworzycie wyjątkową wspólnotę w drodze” – mówił na jej rozpoczęcie bp Krzysztof Włodarczyk, który przewodniczył Mszy św. Będąc w niej – jak dodał ordynariusz – każdy chce doświadczyć obecności Boga, relacji z Nim. – Do pokonywania tej drogi są potrzebne środki – klucze, by otwierać mnie na Boga. Są nimi: słowo Boże, modlitwa oraz sakrament pokuty i pojednania – zaznaczył.

(czytaj więcej)
0

Rozliczanie PIT. Podsumowanie tegorocznej akcji

93 %, czyli blisko 1,1 mln deklaracji podatkowych #za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo prawie 660 tys. przez usługę Twój e-PIT. Tylko 82 tys. zeznań wpłynęły w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy w naszym województwie złożyli w ten sposób 213 tys. dokumentów. Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) mogą w tym roku otrzymać rekordową sumę 71 mln zł.

(czytaj więcej)
0

Nie bądź zombi! Narkotyki to bardzo ryzykowna gra (film)

Narkotyki to bardzo ryzykowna gra, w której jedyną #pewną jest to, że nie można wygrać. Przeciwnik, w tym przypadku środek odurzający, nie bierze jeńców. Obowiązującą zasadą jest to, że wraz z rozwojem uzależnienia pojawia się coraz większa tolerancja na narkotyk. Aby utrzymać pożądany efekt, osoba uzależniona zaczyna przyjmować coraz większe dawki – a te w którymś momencie stają się toksyczne i… game over – nie ma drugiego życia. Żeby zatrzymać tę rozgrywkę, polska Policja stworzyła spot skierowany do młodych ludzi, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że każdy, kto zaczyna tę grę, już na starcie jest przegrany.

(czytaj więcej)