Dziś mamy 14 kwietnia 2024, niedziela, imieniny obchodzą:

23 stycznia 2024

Ulga rehabilitacyjna - komu przysługuje, co można odliczyć i jak to zrobić?

fot. powierzone

fot. powierzone

Ulgi podatkowe to jeden ze sposobów na obniżenie podstawy opodatkowania i# tym samym możliwość ubiegania się o wyższy zwrot podatku. Dzięki temu osoby korzystające z ulg mogą odliczyć pewne wydatki poniesione na określone cele i otrzymać częściowy zwrot podatku. Jedną z najpopularniejszych jest ulga rehabilitacyjna, która każdego roku przysługuje wielu osobom. Dotyczy zarówno osób niepełnosprawnych, jak i opiekunów. Warto zainteresować się taką możliwością zmniejszenia podstawy opodatkowania i skorzystania z tego rodzaju opcji. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

W pierwszej kolejności warto określić, komu przysługuje ulga. Sam przepis mówi, że jest przeznaczona do odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne i wszelkich wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Tak szeroka definicja sprawia, że niektórzy mogą mieć problem z oceną czy mogą skorzystać z tego rodzaju ulgi w swojej sytuacji i czy nie będzie to stanowiło nadużycia. Dlatego też warto bliżej przyjrzeć się obowiązującym przepisom i sięgnąć po bardziej precyzyjną ocenę. Z ulgi mogą skorzystać:

 • podatnicy, którzy legitymują się stopniem niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

 • osoby na rencie zdrowotnej, szkoleniowej lub socjalnej,

 • osoby do 16. roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

 • osoby z grupą inwalidzką (orzeczenie wydawane przed rokiem 1998).

Dodatkowo poza powyższymi grupami o ulgę mogą ubiegać się także opiekunowie tego rodzaju osób. Może to być współmałżonek, dzieci osób niepełnosprawnych, pasierb, rodzic, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć lub synowa. Wystarczy jedynie być w stanie potwierdzić wydatki poniesione na utrzymanie osoby niepełnosprawnej.

Jak łatwo zauważyć, osób uprawnionych do skorzystania z ulgi jest naprawdę wiele. Posiadając na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub samemu zmagając się z niepełnosprawnością, warto zainteresować się skorzystaniem z ulgi. Może być bardzo pomocna i stanowić duże odciążenie dla budżetu domowego. W efekcie ulga rehabilitacyjna pozwala o wiele łatwiej poradzić sobie z utrzymaniem osoby, która zmaga się z niepełnosprawnością.

PIT-37 - ulga rehabilitacyjna nie dla każdego

Ulga rehabilitacyjna wykazuje się pewnymi programi dochodowymi. Te mają na celu przede wszystkim ograniczyć ewentualne nadużycia. W roku 2023, za który rozliczamy się w 2024 r., próg dochodowy został ustalony na kwotę 19 061,28 zł. Jest to maksymalny dochód osoby niepełnosprawnej, który pozwala dokonać ewentualnego odliczenia podatku.

Warto pamiętać, że do dochodu nie zalicza się: świadczenia uzupełniającego, zasiłku pielęgnacyjnego, 13 emerytury oraz alimentów przyznanych na dzieci. Przy obliczaniu dochodu należy wziąć pod uwagę dochody, które nie są brane pod uwagę. Pomaga to dokonać stosownych wyliczeń i określić czy faktycznie skorzystanie z ulgi jest w konkretnej sytuacji możliwe. W prawidłowym odliczeniu ulgi rehabilitacyjnej pomoże program dostępny na stronie: https://www.podatnik.info/program-do-pit, który ułatwia wypełnienie stosownych formularzy.

Ulga rehabilitacyjna — co można odliczyć?

Zaznaczając w PIT-37 ulgę rehabilitacyjną, warto mieć świadomość, jakie wydatki można odliczyć. Pokrycie potrzeb wynikających z niepełnosprawności jest możliwe tylko do pewnego stopnia. Poznanie dokładnych przepisów dotyczących ulgi rehabilitacyjnej jest w tym przypadku niezbędne. Zasadniczo wydatki wynikające z niepełnosprawności osoby bliskiej dzielą się na nielimitowane i limitowane.

Wydatki nielimitowane pozwalają odliczyć od podatku:

 • przystosowanie pojazdów mechanicznych,

 • usługi opiekuńcze świadczone w odniesieniu do osoby niepełnosprawnej,

 • zakup wyrobów medycznych ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,

 • najem wyrobów medycznych wymienionych w przepisach,

 • płatności za zabiegi lecznicze,

 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży,

 • pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego.

Wydatki limitowane to natomiast:

 • używanie samochodu osobowego,

 • zakup leków,

 • zakup pieluchomajtek,

 • opłacenie przewodników osób niewidomych,

 • utrzymanie psa asystującego,

 • opłacenie tłumacza języka migowego.

Jak widać w ramach ulgi rehabilitacyjnej, można odliczyć wiele poniesionych wydatków. Wystarczy jedynie posiadać stosowne dokumenty, które będą potwierdzały wszystkie koszty i pomogą w ubieganiu się o zwrot.

Ulga rehabilitacyjna — jakie dokumenty trzeba posiadać?

Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej należy posiadać dokumenty potwierdzające wydatki. Mogą to być faktury, potwierdzenia przelewów lub wpłaty na poczcie. Warto zatem gromadzić wszystkie potwierdzenia wpłat, które następnie pomogą do wyliczenia wszystkich poniesionych kosztów.

Potwierdzenia nie potrzebują jedynie wydatki na opłacenie przewodów dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, wydatki na użytkowanie samochodu oraz utrzymanie psa przewodnika.

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Wiedząc już, co to jest ulga rehabilitacyjna i komu przysługuje, nie pozostaje nic innego jak złożenie stosownego formularza. W tym celu wystarczy do zeznania rocznego PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 dołączyć załącznik PIT/0. Prawidłowo wypełniony pozwala ubiegać się o ulgę, która pomoże w znaczącym obniżeniu podstawy opodatkowania. Warto w tym celu wykorzystać program do PIT, który ułatwi dokonanie stosownych obliczeń i do pewnego stopnia zautomatyzuje złożenie poprawnego dokumentu. Gwarantuje to, że urząd nie odrzuci wniosku i zwróci kwotę podatku w odpowiedniej wysokości.

 

Materiał Partnera - Artykuł Sponsorowany

 

Oceń artykuł: 2 2

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Nieprawidłowości u 36 producentów. Kontrole jakości miodów

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przeprowadziła #planowe kontrole miodów u producentów na terenie całego kraju. Kontrole przeprowadzono w IV kwartale 2023 r. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w przypadku znakowania miodów.

(czytaj więcej)
0

Połowa szkolenia nowo wcielonych Terytorialsów. Wkrótce przysięga

To już połowa szkolenia nowo wcielonych# Terytoriasów w 82 batalionie lekkiej piechoty z Inowrocławia. Jest to bardzo intensywny element szkolenia podstawowego żołnierzy, który zakończy się złożeniem uroczystej przysięgi wojskowej 20 kwietnia br.

(czytaj więcej)
0

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Hołd dla pomordowanych

13 kwietnia 1943 r. o zbrodni dokonanej przez# Sowietów usłyszał cały świat. Tego dnia Niemcy ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów. Trzy lata wcześniej, wiosną 1940 r., na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego zamordowano blisko 22 tys. jeńców wojennych zatrzymanych po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski we wrześniu 1939 r. Byli wśród nich żołnierze Wojska Polskiego, profesorowie, lekarze, prawnicy, inżynierowie. W 2007 r. Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

(czytaj więcej)
0

Ochrona przed owadami. Środki powinny posiadać pozwolenie na obrót

Chroniąc się przed owadami, często stosujemy produkty# do ich odstraszania. Możemy wybrać repelenty w sprayu, płynie, mleczku, kremie, żelu czy chusteczki.

(czytaj więcej)