Dziś mamy 9 grudnia 2023, sobota, imieniny obchodzą:

24 listopada 2022

Społeczna inicjatywa zrzesza kilkadziesiąt osób. SOS - Sami O Sobie

fot. pow.

fot. pow.

Niedawno została powołana społeczna inicjatywa obywateli. Jednym# z jej członków jest Piotr Niemczewski, z którym rozmawiamy o idei i celach powstania tego oddolnego ruchu.

Dlaczego zdecydowali się Państwo powołać ruch obywatelski?
Piotr Niemczewski: Od szeregu lat jesteśmy bacznymi obserwatorami poczynań naszego burmistrza i jego współpracowników, błędnie podejmowanych decyzji (np. w zakresie zmian organizacji ruchu w naszym mieście, budowy parkingu Park and Ride przy dworcu PKP przy ul. Nowej świecącego pustakami, realizacji projektu kręgielni, za który zapłacono kilkadziesiąt tys. zł, który nie został zrealizowany i innych), rosnącego zadłużenia budżetu gminy, którego spłata będzie trwała wiele długich lat. Do tego dochodzi fatalna realizacja rozwoju strefy ekonomiczno-przemysłowej w Paterku. Skoncentrowanie się na jednym inwestorze, wmawianie społeczeństwu, że rezygnacja z tego podmiotu będzie stratą dla całej gminy jest wielkim nieporozumieniem. Szkoda, że innym dużym przedsiębiorcom odmówiono inwestowania na tym terenie. Działania te wymusiły na nas powołanie do życia inicjatywy w postaci ruchu obywatelskiego. Nie możemy patrzeć na omamianie mieszkańców ciągłymi obietnicami, które niejednokrotnie kończą się na etapie projektu i leżą niezrealizowane „w szufladzie” pozostając w sferze obietnic i marzeń, a kosztowało to sporo pieniędzy z budżetu. Mamy nadzieję, że ruch ten będzie alternatywą służącą społeczeństwu w zakresie innego modelu sprawowania i wykonywania władzy. Ruch ten nazwaliśmy SOS „Sami O Sobie". Pierwszym, a w zasadzie podstawowym założeniem jest maksymalnie szeroki udział społeczeństwa w wyznaczaniu kierunków rozwoju gminy. Szersze wsparcie dla samorządów mieszkańców, rozszerzenie zakresu, w którym można wykorzystać budżety sołeckie, stworzenie inicjatywy budżetów obywatelskich, ale to nie czas i miejsce, aby o tych sprawach rozmawiać.

Pan jako jeden z inicjatorów ruchu sprzeciwiał się wraz z innymi budowie ubojni w Paterku. Od tego czasu minęły dwa lata.
– Tak, to prawda, mam zaszczyt reprezentować obecnie społeczność sołectwa Paterek. W tej sprawie, o której Pani wspomniała to już dzisiaj mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nasza obawa dotycząca lokalizacji ubojni z zakładami towarzyszącymi znalazła odzwierciedlenie i zarazem potwierdzenie słuszności naszych działań, w niestety ciągle nieprzyjętej przez radę miasta Prognozie Oddziaływania na Środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nakło nad Notecią. Opracowania na zlecenie gminy dokonał zespół profesjonalistów, gdzie znaleźliśmy potwierdzenie i słuszność naszych działań z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego.

Aangażował się pan również w społeczny protest dotyczący rozwiązań komunikacyjnych w Nakle.
– Uważam, że społeczeństwu powinno się ułatwiać życie, a jak dotąd mieszkańcy Nakła i okolic mają ciągle „pod górę”. Moje działania miały na celu pokazanie przyjęcia błędnej koncepcji rozwiązań komunikacyjnych. Uważałem i uważam, że w tak małej społeczności dialog władzy z mieszkańcami jest podstawą funkcjonowania samorządu. W Nakle jest całkiem inaczej – mamy monolog władzy. Determinacja działań organizatorów protestu doprowadziła do zrozumienia błędu wdrożonych rozwiązań przez nakielskich włodarzy. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie zostaniemy zaskoczeni pomysłem realizowanym na tzw. kolanie. Każdy obywatel ma prawo oczekiwać od przedstawicieli władzy lokalnej – w szczególności burmistrza, wiceburmistrzów, radnych rady miejskiej otwartości, kompetencji, pracowitości i rzetelności, w trudnych tematach dążenia do kompromisu, słuchania głosu obywateli naszej gminy. Jak jest naprawdę? To wszyscy widzimy na co dzień.

Nowo powołany ruch skupia już kilkadziesiąt osób, jak widzą Państwo funkcjonowanie gminy Nakło?
– Podstawą funkcjonowania gminy jest konieczność prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie racjonalności wydawania środków budżetowych. Podam pierwszy z brzegu przykład. Opracowana za kilkadziesiąt tysięcy złotych Prognoza Oddziaływania na Środowisko, w której jasno określono podstawowe zasady rozwoju naszej gminy pod każdym względem miała służyć społeczeństwu. Nie została przyjęta, a to służy burmistrzowi j jego nieugiętym pomysłom. Myślimy, że na tym miejscu i na tym etapie nie będziemy prezentować priorytetów, którymi będziemy się kierować. Obecnie ruch znajduje się w fazie organizacyjnego tworzenia.

Jakimi zasadami będzie kierować się Wasza inicjatywa w kwestii doboru członków i sympatyków ruchu?
– Ruch jest inicjatywą społeczną, jego struktura tworzy się spontanicznie, są to ludzie młodzi z inicjatywą oraz starsi z ogromnym doświadczeniem. Podstawą i chęcią uczestniczenia w tym przedsięwzięciu jest zrównoważony i społecznie akceptowalny rozwój naszej gminy, budowa społeczeństwa obywatelskiego, którego zadaniem będzie sprawowanie władzy w sposób transparentny i przewidywalny dla każdego mieszkańca naszej gminy.

Rozmówca nie wyraża zgody na komentowanie.

Źródło: 

Oceń artykuł: 1200 192

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Zmiana przepisów. Nowe normy handlowe w odniesieniu do jaj

28 listopada 2023 roku straciło moc rozporządzenie #Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163 z 24.06.2008 r., str. 6 ze zm.).

(czytaj więcej)
0

Puchar Tymbarku. Trwają zapisy uczniów do turnieju piłkarskiego

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału# w turnieju o Puchar Tymbarku. Przedsięwzięcie skierowane jest do młodych, aktywnych miłośników piłki nożnej, którzy chcą aktywnie spędzać czas i rozwijać swoje umiejętności piłkarskie. Zapisy trwają do 31 stycznia 2024 roku. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody. Wydarzenie jest objęte patronem Ministra Edukacji i Nauki.

(czytaj więcej)
0

Innowacyjny projekt cyfrowy. Wzmocnienie bezpieczeństwa żywności

Jesteś przedsiębiorcą z branży spożywczej? Pracujesz przy# kontroli przedsiębiorców? A może po prostu jesteś świadomym konsumentem, któremu zależy, żeby żywność była bezpieczna? „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)” to innowacyjny projekt, który wspiera wszystkich uczestników rynku spożywczego.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)