Dziś mamy 9 grudnia 2023, sobota, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

09 grudnia 2023 0

Zmiana rozporządzenia. Uruchomione zostanie nowe wsparcie dla rolników

Zgodnie z zapowiedziami minister rolnictwa i rozwoju wsi# Anny Gembickiej Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje wspierające rolników.

(czytaj więcej)
08 grudnia 2023 4

Spis stanu stada świń. Do kiedy trzeba złożyć dokumenty?

Zgodnie z przepisami posiadacze świń muszą #raz na sześć miesięcy przeprowadzić spis stada (nie później niż do końca czerwca i grudnia).

(czytaj więcej)
07 grudnia 2023 1

Dofinansowanie do zbóż i roślin oleistych. Co z odmowną decyzją?

W roku 2023, w okresie od 1 czerwca do 31 lipca, rolnicy składali wnioski #o przyznanie pomocy do zbóż i roślin oleistych*. Wsparcie było finansowane ze środków unijnych i środków krajowych. Pomoc ta, zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. 762 ze zm.), przyznawana była według kolejności złożenia wniosku i do limitu 799 mln zł.

(czytaj więcej)
06 grudnia 2023 2

Losowanie hulajnóg dla dzieci rolników. Lista zwycięzców

15 listopada br. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyło się losowanie #hulajnóg dla dzieci rolników, które wzięły udział w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” i przesłały formularz zgłoszeniowy wraz z certyfikatem potwierdzającym ukończenie kursu.

(czytaj więcej)
05 grudnia 2023 29

Dialog z rolnikami. Jakie problemy zostały zgłoszone?

Zgodnie z zapowiedzią minister rolnictwa i rozwoju wsi #Anna Gembicka spotkała się dziś z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych. Uczestnicy rozmów zorganizowanych w ministerstwie zgłaszali szereg pytań nurtujących rolników.

(czytaj więcej)
05 grudnia 2023 0

Dofinansowanie do wymiany dachów. Kiedy ruszy drugi nabór?

Zainteresowani wsparciem na wymianę # gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli ubiegać o środki na inwestycje od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. To już drugi nabór wniosków o taką pomoc finansową realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

(czytaj więcej)
04 grudnia 2023 0

Nowe kwoty przychodu. Informacja KRUS dla emerytów i rencistów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje#, że od 1 grudnia 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

(czytaj więcej)
03 grudnia 2023 3

Propozycje systemowych rozwiązań dla rolnictwa. Osiem projektów

Minister rolnictwa i rozwoju wsi #Anna Gembicka zaprezentowała dziś priorytetowe działania w zakresie systemowych rozwiązań dla rolnictwa. – To jest osiem projektów rozwiązań dotyczących polskiego rolnictwa w różnych dziedzinach – poinformowała minister. Szefowa resortu rolnictwa zwróciła uwagę na fakt, że rolnictwo wymaga stabilności, przewidywalności i opłacalności, a wypracowane rozwiązania przyczynią się do tego w znacznej mierze.

(czytaj więcej)
30 listopada 2023 0

Informacje dla pobierających świadczenia dla opiekunów. Zmiany od stycznia

Ważne informacje dla osób pobierających świadczenia# dla opiekunów, za które wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – zmiany od 1 stycznia 2024 r.

(czytaj więcej)
30 listopada 2023 0

Płatności bezpośrednie i obszarowe. Ostatni dzień wypłaty zaliczek

Do 29 listopada rolnicy otrzymali #8,94 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023. Wypłaty zaliczek potrwają do końca listopada. W grudniu rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

(czytaj więcej)
29 listopada 2023 8

Jakie firmy importowały zboże z Ukrainy? Lista podmiotów udostępniona

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępnia listę podmiotów, które #w okresie od 24 lutego 2022 roku do 15 kwietnia 2023 roku importowały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zboże z terytorium Ukrainy.

(czytaj więcej)
29 listopada 2023 5

Weryfikacja stanu pól uprawnych. System monitorowania rolniczych obszarów

Wdrożony w tym roku przez# Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa System Monitorowania Obszaru (AMS) służy do weryfikacji stanu pól uprawnych.

(czytaj więcej)
27 listopada 2023 2

Duże zainteresowanie wsparciem. "Rozwój małych gospodarstw"

O dofinansowanie na #„Rozwój małych gospodarstw” można się było starać od 28 września do 24 listopada 2023 r. Nabór był dwukrotnie wydłużany, bo pomoc realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Wnioski można było składać tylko i wyłącznie elektronicznie.

(czytaj więcej)
27 listopada 2023 0

Środki na inwestycje chroniące wody przed azotanami. Ile wniosków wpłynęło?

Do 24 listopada 2023 r. można się było ubiegać o wsparcie# na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Z aktualnych statystyk wynika, że w zakończonym naborze, siódmym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obejmującym takie dofinansowanie, złożono 400 wniosków na kwotę blisko 50 mln zł.

(czytaj więcej)
26 listopada 2023 2

Cykl szkoleń dla inspektorów. Ochrona wód przed azotanami

Produkcja rolna to podstawa bezpieczeństwa żywnościowego# kraju. Kluczową kwestią w tym zakresie jest racjonalne gospodarowanie nawozami, czyli w taki sposób, żeby połączyć efektywność działań z bezpieczeństwem dla środowiska. Jednym z zadań Inspekcji Ochrony Środowiska jest ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Inspektorzy szkolą się także w tym zakresie, aby kontrole były coraz efektywniejsze.

(czytaj więcej)
25 listopada 2023 0

Płatności bezpośrednie i obszarowe. Wypłata zaliczek dobiega końca

Do 24 listopada 2023 r. rolnicy otrzymali #8,74 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023. Wypłaty zaliczek potrwają do końca listopada. W grudniu rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

(czytaj więcej)
24 listopada 2023 0

Modernizacja wiejskiej infrastruktury energetycznej. Dodatkowe środki

Komisja Europejska, 21 listopada 2023 r., wydała pozytywną #opinię na temat zmienionego KPO, w tym w odniesieniu do wniosku Polski z 31 marca br., o dodatkowe 2,76 mld euro dotacji w ramach Planu REPowerEU. Plan ten ma służyć zwiększeniu niezależności energetycznej UE i poszczególnych państw członkowskich, w tym od importu paliw kopalnych.

(czytaj więcej)
24 listopada 2023 0

Pomoc dla gospodarstw rolnych. Dzisiaj ostatni dzień dwóch naborów

Już tylko do 24 listopada 2023 r. można się ubiegać o wsparcie #na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” i „Rozwój małych gospodarstw”. Pierwsza pomoc jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, druga pochodzi z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
23 listopada 2023 1

Dopłaty do ubezpieczeń rolnych. Rada ministrów przyjęła rozporządzenie

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat #do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

(czytaj więcej)
22 listopada 2023 1

Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej. Dla kogo wsparcie?

Do 29 grudnia 2023 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia# klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub ASF, mogą ubiegać się o środki finansowe na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Kwota pomocy w ramach tego działania finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 to maksymalnie 300 tys. zł.

(czytaj więcej)
20 listopada 2023 0

Dofinansowanie dla hodowców pszczół. Wystartowało siedem naborów

Do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, zrzeszające pszczelarzy# organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze mogą składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Trzy ze skierowanych do nich interwencji (I.6.2, I.6.3 i I.6.5) były realizowane w kwietniu tego roku, cztery (I.6.1, I.6.4, I.6.6 i I.6.7) są dostępne po raz pierwszy. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

(czytaj więcej)
0

Zmiana przepisów. Nowe normy handlowe w odniesieniu do jaj

28 listopada 2023 roku straciło moc rozporządzenie #Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163 z 24.06.2008 r., str. 6 ze zm.).

(czytaj więcej)
0

Puchar Tymbarku. Trwają zapisy uczniów do turnieju piłkarskiego

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału# w turnieju o Puchar Tymbarku. Przedsięwzięcie skierowane jest do młodych, aktywnych miłośników piłki nożnej, którzy chcą aktywnie spędzać czas i rozwijać swoje umiejętności piłkarskie. Zapisy trwają do 31 stycznia 2024 roku. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody. Wydarzenie jest objęte patronem Ministra Edukacji i Nauki.

(czytaj więcej)
0

Innowacyjny projekt cyfrowy. Wzmocnienie bezpieczeństwa żywności

Jesteś przedsiębiorcą z branży spożywczej? Pracujesz przy# kontroli przedsiębiorców? A może po prostu jesteś świadomym konsumentem, któremu zależy, żeby żywność była bezpieczna? „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)” to innowacyjny projekt, który wspiera wszystkich uczestników rynku spożywczego.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)