Dziś mamy 19 kwietnia 2024, piątek, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

18 kwietnia 2024 0

Fundusz Ochrony Rolnictwa. Mija termin złożenia deklaracji

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina#, iż w dniu 26 kwietnia 2024 r. mija termin na złożenie kwartalnych deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa.

(czytaj więcej)
18 kwietnia 2024 2

Kontrola klasyfikacji tusz wieprzowych. Inspektorzy w ubojniach

Klasyfikacja tusz wieprzowych w systemie #EUROP (I, II, III i IV kwartał 2023 r.). Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawia wyniki kontroli planowej w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP w 2023 r. dotyczące struktury tusz poddanych klasyfikacji oraz porównanie wyników z latami poprzednimi.

(czytaj więcej)
17 kwietnia 2024 3

Ekoschemat "Dobrostan zwierząt". Projektowane stawki płatności

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został #projekt rozporządzenia w sprawie stawek w ekoschemacie Dobrostan zwierząt za kampanię 2023 roku.

(czytaj więcej)
16 kwietnia 2024 1

Wpływają wnioski. Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się #w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych.

(czytaj więcej)
16 kwietnia 2024 0

Wsparcie dla małych gospodarstw. Pula środków zwiększona

Od 16 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy Regulamin naboru wniosków #o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw.

(czytaj więcej)
13 kwietnia 2024 4

Wnioski o dopłaty do 15 maja. Złożone po terminie pomniejszają płatność

Kampania dopłat 2024 – 125 tys. rolników złożyło# wnioski, planowane są zmiany w płatnościach bezpośrednich

(czytaj więcej)
12 kwietnia 2024 0

Rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego. Nabór zgłoszeń

Ogłaszamy nabór zgłoszeń do IX edycji# Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, którym bliskie są smaki regionów i dawne receptury, a wyjątkowe potrawy przygotowują z pasją i sercem.

(czytaj więcej)
12 kwietnia 2024 0

Jutro systemy informatyczne ARiMR będą niedostępne. Sobotnie utrudnienia

W sobotę 13 kwietnia w godz. #7-19 systemy informatyczne ARiMR będą niedostępne

(czytaj więcej)
12 kwietnia 2024 2

Wsparcie na zalesianie gruntów rolnych. Od kiedy nabór wniosków?

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku będzie się można ubiegać #o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Nabór będzie prowadzony wyłącznie drogą internetową.

(czytaj więcej)
11 kwietnia 2024 0

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne. Druki wniosków dostępne w oddziałach KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie# wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009–2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 poz. 208 i 337).

(czytaj więcej)
11 kwietnia 2024 3

Modernizacja gospodarstw rolnych. Planowane zwiększenie limitu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało zmianę #Planu finansowego PROW 2014-2020, w wyniku której nastąpi zwiększenie budżetu w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) na potrzeby naboru przeprowadzonego w okresie od 5 czerwca do 19 lipca 2023 roku.

(czytaj więcej)
09 kwietnia 2024 0

Nowe płatności w Planie Strategicznym WPR. Dwie uchwały

Informujemy, że Komitet Monitorujący Plan #Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął uchwały wprowadzające, jeszcze w 2024 r., nowy ekoschemat oraz płatności dla małych gospodarstw. Nowy ekoschemat dotyczy gruntów wyłączonych z produkcji. Płatność dla małych gospodarstw zastępuje natomiast wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

(czytaj więcej)
04 kwietnia 2024 2

Polska Wieś w Europie. Wyniki konkursu dla szkół rolniczych

61 drużyn ze szkół rolniczych z całej Polski 21-22 marca 2024 r. walczyło o wejście do# finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy dla szkół rolniczych „Polska Wieś w Europie”. Tegoroczne zmagania półfinałowe odbyły się w 5 lokalizacjach w Polsce: w Bielsku-Białej, Boninie, Bydgoszczy, Radomiu i Suwałkach. Do finału dostało się 10 drużyn.

(czytaj więcej)
03 kwietnia 2024 7

Zarejestrowano ponad 50 tys. wniosków. Tegoroczna kampania dopłat

Od 15 marca 2024 r. można się ubiegać o przyznanie #dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach tegorocznej kampanii. Do 2 kwietnia ARiMR zarejestrowała ponad 50 tys. wniosków.

(czytaj więcej)
02 kwietnia 2024 3

Nabór wniosków zakończony. Przekazano blisko 80 milionów zł

Producenci rolni, w gospodarstwach których szkody #w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej, mogli się ubiegać o wsparcie od 29 lutego do 15 marca 2024 r. Zarejestrowano blisko 133 tys. wniosków. ARiMR wydaje kolejne decyzje o przyznaniu dopłat z tego tytułu, a na konta 8,1 tys. rolników trafiło 79 mln zł.

(czytaj więcej)
02 kwietnia 2024 3

50 zł od jednego pnia. Nowe wsparcie finansowe dla pszczelarzy

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków, w ramach pomocy #de minimis w rolnictwie, o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Stawka płatności wynosi 50 zł, a budżet – 80 mln zł.

(czytaj więcej)
31 marca 2024 0

Trzynasta emerytura. Dodatkowe świadczenie KRUS wypłaci w kwietniu

W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych#, razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wzorem lat ubiegłych, wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę”.

(czytaj więcej)
30 marca 2024 0

Kwota nie przekroczyła limitu. Nie będzie współczynnika korygującego

Niemal 158 tys. rolników otrzymało do tej pory ponad# 652 mln zł w ramach dopłat do kukurydzy. Wnioski o taką pomoc złożyło ponad 172 tys. rolników. Nabór trwał od 22 do 29 lutego 2024 r. Ponieważ wynikająca ze złożonych wniosków kwota nie przekroczyła limitu (1 mld zł), nie będzie współczynnika korygującego.

(czytaj więcej)
26 marca 2024 3

Dofinansowanie zakupu buhajów. Można ubiegać się o dopłaty

Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty #do zakupu czystorasowych buhajów. Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

(czytaj więcej)
25 marca 2024 6

Rekompensaty w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa. Do kiedy wnioski?

Uwaga Producenci Rolni. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina#, iż w dniu 31 marca 2024 r. mija termin na składanie wniosków o przyznanie rekompensat w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa.

(czytaj więcej)
25 marca 2024 0

Wsparcie statutowe na 2024 rok. Środki dla kół gospodyń wiejskich

Od 25 marca 2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do# Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa.

(czytaj więcej)
0

Ciekawe miejsca na terenie Leśnictwa Dębogóra. Co warto zobaczyć?

Pogoda nie zachęca wręcz do #wychodzenia na zewnątrz, więc My chcemy Was zachęcić do lektury przy porannej kawie. Tym razem kilka ciekawych miejsc na terenie Leśnictwa Dębogóra.

(czytaj więcej)
0

Rocznica powstania w gettcie warszawskim. Heroiczna walka

Dzisiaj, 19 kwietnia przypada# 81. rocznica powstania w getcie warszawskim.

(czytaj więcej)
0

Ćwiczenia strażaków w Szczecinie. Doskonały obiekt do nauki

W ramach zawartego porozumienia o współpracy #z Politechniką Szczecińską ratownicy OSP JRS wzięli udział w ćwiczeniach zorganizowanych w Akademickim Centrum Szkoleniowym MUSTC.

(czytaj więcej)
0

Edukacyjny piknik z okazji Dnia Ziemi. Wstęp bezpłatny

22 kwietnia 2024 r. po raz pięćdziesiąty czwarty obchodzimy# Dzień Ziemi. To święto ekologiczne, które w tym roku promowane jest hasłem: Planeta kontra plastik. W ramach obchodów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest współorganizatorem edukacyjnego pikniku na terenie Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

(czytaj więcej)