Dziś mamy 20 maja 2022, piątek, imieniny obchodzą:

25 stycznia 2022

Na właścicielu posesji ciążą obowiązki. Straż miejska przypomina

fot. archiwum

fot. archiwum

Straż Miejska w Nakle nad Notecią przypomina o# obowiązku utrzymania czystości chodników oraz jezdni na terenie miasta i gminy.

Sprzątanie chodnika. Na kim ciąży ten obowiązek? Obowiązek sprzątania dróg i chodników z zalegającego błota, śniegu czy lodu spoczywa na zarządcach dróg, wspólnotach mieszkaniowych oraz właścicielach posesji lub lokali. Zakres takich obowiązków regulują następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pierwszy akt prawny wskazuje powinności, jakie spoczywają na zarządcy drogi oraz skutki ich niedochowania. Druga z wymienionych ustaw reguluje obowiązki i odpowiedzialność w związku z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, co z kolei należy do zadań własnych gminy. Jednak ustawodawca nałożył obowiązki także na właścicieli poszczególnych nieruchomości:

Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu czy działki obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Zanieczyszczenia, w tym śnieg, który zostanie uprzątnięty przez właściciela nie może znaleźć się na jezdni, musi pozostać przy krawędzi chodnika, skąd z kolei powinien być usunięty przez zarządcę drogi.

Właściciel nie jest zobowiązany do sprzątania chodnika jeżeli między chodnikiem, a granicą posesji jest pas zieleni.

Kiedy pas zieleni jest gminy, a kiedy właściciela posesji? Należy sprawdzić to w mapce geodezyjnej. Ogrodzenie posesji buduje się zawsze w granicach działki.

Jeżeli na chodniku parkują samochody, a zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu parkowania pojazdów, wówczas po jego stronie leży obowiązek sprzątania.

Właściciel nieruchomości nie musi sprzątać i usuwać śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych.

Odśnieżanie chodnika przylegającego do wynajętej nieruchomości obciąża najemcę — o ile nie określono inaczej w umowie najmu.

Za niedopełnienie obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i oczyszczeniem chodników strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości 100 złotych. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, funkcjonariusz może sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu.

Art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, ust. 1- podlega karze grzywny.

Osoba odpowiedzialna nie wypełniając obowiązku uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości ponosi również odpowiedzialność za wypadki zaistniałe z przyczyn zanieczyszczonego chodnika.

Art. 415 Kodeksu cywilnego

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Osoba, która przewróciła się na nieodśnieżonym, oblodzonym lub zanieczyszczonym w inny sposób chodniku, może dochodzić odszkodowania. Odszkodowanie może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz utracony zysk. Jeżeli upadek spowoduje bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, poszkodowany ma prawo żądać nawet renty. Poszkodowany, występując z roszczeniem, musi udowodnić, że to właśnie na tym podmiocie ciążył obowiązek odśnieżania miejsca wypadku i z własnej winy wyrządził mu on szkodę, dopuszczając się zaniedbań, choć miał realną możliwość zapobiegnięcia wypadkowi.

Materiał: Agnieszka Warmke - pomoc administracyjna w Straży Miejskiej w Nakle

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu. 

Oceń artykuł: 21 19

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Więcej Polaków chce oszczędzać. Nie wszystkich na to stać

Rosnąca inflacja oraz wojna bardziej mobilizują do# oszczędzania niż pandemia – wynika z badania „Inflacja i wojna w Ukrainie a budżety domowe Polaków”, wykonanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Polacy coraz bardziej doceniają znaczenie oszczędności. Jedna czwarta przyznaje, że aktualna sytuacja wpływa na ich stosunek do posiadania grosza na czarną godzinę. Niemal tyle samo stwierdza jednak, że nie stać ich na to, by odkładać.

(czytaj więcej)
0

Jak wykończyć mieszkanie, zanim ono finansowo wykończy Ciebie? Oto jak uniknąć ukrytych kosztó

Tylko w okresie styczeń-marzec 2022 r. deweloperzy oddali do użytku 54,7 tys. nowych mieszkań w całej Polsce#. To oznacza, że co miesiąc w naszym kraju przybywa średnio kilkanaście tysięcy szczęśliwych nabywców swojego „M”. Najpierw zakup lokum, które istnieje tylko na papierze, a potem odebranie już kluczy do własnego nowego mieszkania to dla wielu spełnienie marzeń, ale kiedy pierwsze emocje już opadną, okazuje się, że stajemy przed kolejnym, nie mniej wymagającym zadaniem: wykończeniem i aranżacją wnętrza. Budżet, który trzeba przeznaczyć na ten cel, to obok zakupu, kolejny duży koszt, tym bardziej, że ceny potrzebnych materiałów i usług rosną w astronomicznym tempie. Przykład? W marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, ceny najpopularniejszych materiałów budowlanych są wyższe średnio o 28%[2] i ciągle rosną! Sytuacji nie poprawia też rekordowa dwucyfrowa inflacja, wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych, rosnące ceny prądu i gazu. Rachunki za ten pierwszy są już o 24 proc. wyższe niż w 2021 r.[3] To wszystko sprawia, że kwoty, które świeżo upieczeni właściciele mieszkań zabezpieczyli na wykończenie i zagospodarowanie swoich lokali, topnieją z dnia na dzień. Jeśli nie będziemy wystarczająco ostrożni, łatwo możemy wpaść w nieplanowane długi! O tym, jak tego uniknąć w kolejnym materiale Intrum z cyklu „Ogarniam finanse”!

(czytaj więcej)
0

Doręczanie listów poleconych bezpośrednio do rąk adresatów

Od 16 maja 2022 r., wychodząc# naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Poczta Polska przywraca standardowy sposób doręczania wszystkich przesyłek listowych rejestrowanych bezpośrednio do adresata. Doręczanie zostało ograniczone podczas epidemii, kiedy przesyłki polecone niewymagające potwierdzenia odbioru były doręczane wyłącznie do skrzynek oddawczych, z uwagi na bezpieczeństwo Klientów i pracowników.

(czytaj więcej)
0

Złap chwilę dla siebie! Dlaczego nie warto rezygnować ze śniadania?

Wiecznie zimna kawa – brzmi znajomo? To niestety standardowe# śniadanie niejednej mamy. Najwyższy czas z tym skończyć! Tylko zdrowa i szczęśliwa mama jest w stanie zapewnić beztroskie i radosne dzieciństwo swoim pociechom. Ale zacznijmy od początku, tzn. pierwszego posiłku w ciągu dnia. Potem pójdzie już z górki.

(czytaj więcej)