Dziś mamy 13 kwietnia 2024, sobota, imieniny obchodzą:

27 stycznia 2023

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024. Jakie zmiany?

fot. Ministerstwo Edukacji i Nauki

fot. Ministerstwo Edukacji i Nauki

Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili# najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule 2023.

Podczas konferencji Minister Edukacji i Nauki przypomniał, że tegorocznych maturzystów nie obowiązują wymagania wynikające z podstawy programowej, ale wymagania egzaminacyjne ustalone w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Szef MEiN zwrócił też uwagę, że ze względu na naukę zdalną wymagania egzaminacyjne są obniżone o ok. 20-25 proc., o czym tegoroczni maturzyści wiedzieli już wcześniej.

– Odeszliśmy od wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30%. Tak jak w latach ubiegłych do zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym wymagane jest przystąpienie do tego egzaminu, a nie osiągnięcie progu 30%. – dodał.

Minister Przemysław Czarnek zauważył, że od tego roku powraca na maturze egzamin ustny. – To jest egzamin maturalny i jemu zawsze towarzyszy również egzamin ustny. Nie ma najmniejszych powodów, żeby od tego egzaminu ustnego odstąpić w sytuacji, kiedy warunki sanitarne pozwalają na to, żeby ten egzamin się odbył.

Do zmian w formule egzaminu odniósł się z kolei wiceminister Dariusz Piontkowski. Podkreślił, że są one efektem reformy strukturalnej i programowej: – Nowa formuła egzaminu maturalnego wiąże się ze zmianami strukturalnymi oraz zmianami programowymi, które zaszły w szkołach kilka lat temu. Trudno, aby matura nie uwzględniała tych zmian programowych z zakresu treści, sposobu podchodzenia do reprezentowania przedmiotów. Te zmiany najbardziej widoczne są w języku polskim, w językach obcych na poziomie podstawowym, częściowo na poziomie matematyki, jeśli chodzi o liczbę i formułę zadań.

Sekretarz Stanu w MEiN dodał, że w związku nową formułą egzaminacyjną planowane jest zwiększenie wynagrodzenia dla egzaminatorów, którzy będą sprawdzać prace maturalne.

Dyrektor CKE Marcin Smolik wyliczał zmiany w egzaminie maturalnym, które wynikają z długotrwałej nauki zdalnej: – W przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym oprócz ograniczenia wymagań określonych w podstawie programowej, ograniczeniu uległ również katalog lektur obowiązkowych, których znajomość obowiązuje maturzystów - wskazywał. Dodał, że w przypadku matematyki zmniejszona została liczba zadań, które maturzyści będą musieli rozwiązywać na egzaminie.

Egzamin maturalny w Formule 2015 i Formule 2023

Egzamin maturalny dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (+ część ustna) określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

Egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

Egzaminy obowiązkowe i dodatkowe dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (Formuła 2015)

Egzaminy obowiązkowe – część ustna
-język polski – bez określania poziomu (próg 30%),
-język obcy nowożytny – bez określania poziomu (próg 30%).
Egzaminy obowiązkowe – część pisemna
-język polski – poziom podstawowy (próg 30%),
-matematyka – poziom podstawowy (próg 30%),
-język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%),
-wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).
Egzaminy dodatkowe
-Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
-Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.

Egzaminy obowiązkowe i dodatkowe dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) (Formuła 2023)

Egzaminy obowiązkowe – część ustna
-język polski – bez określania poziomu (próg 30%),
-język obcy nowożytny –bez określania poziomu (próg 30%).
Egzaminy obowiązkowe – część pisemna
-język polski – poziom podstawowy (próg 30%),
-matematyka – poziom podstawowy (próg 30%),
-język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%),
-wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).
Egzaminy dodatkowe
-Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
-Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.
-Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Wymagania egzaminacyjne – język polski (poziom podstawowy)
-wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
-czas trwania – 240 min.,
-liczba punktów do uzyskania – 60,
-liczba tekstów obowiązkowych – 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowej,
--wypracowanie – 2 tematy do wyboru; możliwość odwołania do dowolnej lektury obowiązkowej; minimum 300 wyrazów.

Wymagania egzaminacyjne – matematyka (poziom podstawowy)
-wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
-czas trwania – 180 min.,
-liczba punktów do uzyskania – 46,
-liczba punktów za zadania zamknięte – 29,
-liczba zadań otwartych – 7-13.

Wymagania egzaminacyjne – język obcy (poziom podstawowy)
-wymagania egzaminacyjne – obniżony oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – B1(B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych),
-czas trwania – 120 min.,
-liczba punktów do uzyskania – 60,
-wypowiedź pisemna – 80-130 wyrazów.

Wymagania egzaminacyjne – przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)
-Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
-Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia. Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych – od 2025 r.
-W przypadku języków obcych nowożytnych –ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)
- poziom rozszerzony: B2 (B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)
- poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
-Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 500).
-Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 400).

Materiał: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Oceń artykuł: 39 87
Pliki do pobrania
Prezentacja_-_Matura_2023_i_2024.pdf

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (9) Zgłoś naruszenie zasad

  • 5 (23)

  qwe, w dniu 27-01-2023 10:07:27 napisał:

  Taki chaos w oświacie od ........ ostatnich lat świadczy o nieznajomości podstawowych zasad edukacji, wstyd.

  odpowiedz

  • 3 (19)

  Xc, w dniu 27-01-2023 10:52:27 napisał:

  Najlepiej gdyby wystarczyło tylko przyjść na egzamin i już mieć zdane za samo przystąpienie … wychowywanie głupiego i bezmyślnego społeczeństwa ot misja edukacji

  odpowiedz

  • 9 (31)

  Mirek, w dniu 27-01-2023 11:31:40 napisał:

  Do rządzenia ludzmi wystarczy tępy elektorat, wyborcy nie mogą być mądrzejsi od politykierów pisowskich.

  odpowiedz

  • -1 (21)

  Sekretarz, w dniu 27-01-2023 11:33:11 napisał:

  A nie można tak jak kiedyś we wojsku zrobić, że wystarczy chęć szczera? Po co fatygować w ogóle na egzamin? A to, że później nie potrafią zdania sklecić poprawnie ani myśleć logicznie to już szczegół. Przecież rządzą nami właśnie tacy ludzie - mierni, wierni byle partyjni. I o to chodzi.

  odpowiedz

  • 4 (24)

  Won z Pisem, w dniu 27-01-2023 12:01:34 napisał:

  Wynoś cię Czarnek, albo Cię sami usuniemy !!! Kiedyś matura to były dwa przedmioty pisemne, polski i matematyka i dwa ustne polski obowiązkowo i wybrany przedmiot. Teraz się dzieciaki zmusza do wyścigu szczurów już od podstawówki i egzaminu ośmioklasisty. Po pandemii, gdzie dzieci były zamknięte w domach i nauka wyglądała nie za ciekawie funduje się im taka maturę. TY Czarnek to nawet do krów się nie nadajesz. Łapy precz od naszych dzieci.

  odpowiedz

  • 7 (15)

  Ania Występ, w dniu 27-01-2023 15:40:24 napisał:

  Matko Boska czemu nasze dzieci tym PiSem pokarałeś! Nie dość że nie stać już nas na dodatkowe zajęcia dla dzieci to za państwowe pieniądze dzieciom głowy formatujecie pod siebie. Łapy precz zboczeńcy moralni od naszych dzieci!

  odpowiedz

  • 6 (10)

  Dzik z lasu, w dniu 27-01-2023 22:18:58 napisał:

  Oni pragną ciemnego ludu, podobnie jak czarna mafia z Italii. Takim motłochem można sterować i wpajać ciemnotę i nienawiść, straszyć piekłem, mówić na kogo głosować. Dlatego nienawidzą tych co zadają trudne i dociekliwe pytania, pokazują afery, przekręty i przestępstwa w przeciwieństwie do pseudo uległych dziennikarzy

  odpowiedz

  • 0 (0)

  Miko, w dniu 27-01-2023 22:47:12 napisał:

  W Kcyni i tak to nic nie da.Jak co roku będzie pogrom i jak co roku nie podadzą wyników a burmistrz na to nie zareaguje.

  odpowiedz

  • 0 (0)

  Ulek, w dniu 06-02-2023 18:06:19 napisał:

  Syf. Wielkie stresowanie. Matura nie sprawdza wiedzy, a wcelowanie się w klucz...

  odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Pomoc przy kontroli ZUS
od 50PLN
Zezwolenie na transport odpadów
od 2000PLN
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
od 2000PLN
Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej
49PLN
Sporządzanie listy płac
od 50PLN
Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
49PLN
Bezpłatne kontrolowanie sprawności zawieszenia
Przeglądy gaśnic
od 50PLN
0

Nieprawidłowości u 36 producentów. Kontrole jakości miodów

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przeprowadziła #planowe kontrole miodów u producentów na terenie całego kraju. Kontrole przeprowadzono w IV kwartale 2023 r. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w przypadku znakowania miodów.

(czytaj więcej)
0

Dzień Czekolady. Pierwszą tabliczkę wyprodukowano blisko 200 lat temu

Dziś Dzień Czekolady. To jeden z najpopularniejszych słodkich# przysmaków.

(czytaj więcej)
0

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Hołd dla pomordowanych

13 kwietnia 1943 r. o zbrodni dokonanej przez# Sowietów usłyszał cały świat. Tego dnia Niemcy ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów. Trzy lata wcześniej, wiosną 1940 r., na mocy decyzji najwyższych władz Związku Sowieckiego zamordowano blisko 22 tys. jeńców wojennych zatrzymanych po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski we wrześniu 1939 r. Byli wśród nich żołnierze Wojska Polskiego, profesorowie, lekarze, prawnicy, inżynierowie. W 2007 r. Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

(czytaj więcej)
0

Ochrona przed owadami. Środki powinny posiadać pozwolenie na obrót

Chroniąc się przed owadami, często stosujemy produkty# do ich odstraszania. Możemy wybrać repelenty w sprayu, płynie, mleczku, kremie, żelu czy chusteczki.

(czytaj więcej)