Dziś mamy 19 czerwca 2024, środa, imieniny obchodzą:

24 maja 2024

"Droga dialogu Ludów Księgi". Międzynarodowa konferencja w regionie

fot. Marcin Jarzembowski

fot. Marcin Jarzembowski

„Droga dialogu Ludów Księgi” – to temat międzynarodowej konferencji #na rzecz tolerancji i pokoju, jaka odbywała się w Bydgoszczy. Jedną z jej idei było przeniesienie dialogów międzyreligijnego i międzykulturowego na wymiary codziennego życia społeczno-gospodarczego.

Czyli takiego, który – jak podkreślił Przemysław Skrzypek – nie stara się walczyć z tożsamością poszczególnych religii i tworzyć „nowego człowieka”. – Takiego, który będzie oparty na wartościach, przesłaniu Abrahama, ojca trzech wielkich religii. Trzeba także iść za słowami św. Jana Pawła II, Ojca Świętego Franciszka, który trzy lata temu odwiedził właśnie Ur w Iraku – powiedział.

Papież mówił wówczas: „To święte miejsce przyprowadza nas do początków, do źródeł Bożego dzieła, do narodzin naszych religii. Tu, gdzie żył Abraham, nasz ojciec, wydaje się nam, że wracamy do domu. Tutaj usłyszał on Boże wezwanie, stąd wyruszył w podróż, która miała zmienić historię”. – Pomysł zorganizowania konferencji jest naturalną konsekwencją działań Polsko-Arabskiego Klubu Społeczno-Gospodarczego. W założeniu ma to być wydarzenie cykliczne, które nie ogranicza się tylko do głównego, ale do forów tematycznych, obejmujących promocję kooperacji w różnych sektorach: rolnictwie, medycynie, turystyce, pomocy humanitarnej – podkreślił prezes Przemysław Skrzypek.

By mógł być pokój, potrzebna jest ciągła modlitwa. Stąd nie zabrakło przedstawicieli Stowarzyszenia Comunita Regina della Pace, które zajmuje się apostolstwem modlitewnej adoracji Eucharystycznego Chrystusa oraz wspieraniem inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi. Stowarzyszenie zbudowało do tej pory osiem Światowych Centrów Modlitw o Pokój w Europie, Azji i Afryce. – Bóg jest piękny, więc wszystko, co robimy dla Niego powinno być właśnie takie. Chcemy jak najlepiej Go chwalić i również budować taką przestrzeń sacrum, w której ta nasza modlitwa byłaby pełna, nierozproszona i kierowana bezpośrednio do Niego. Chcemy dbać o ochronę życia, umiejętność wzajemnego dialogu i rozmowy – podkreślił wiceprezes Mariusz Drapikowski.

Ostatnia wspólna inicjatywa organizatorów konferencji dotyczy budowy ołtarza adoracji w nowo budowanym kościele w starożytnym Ur w Iraku. – To przedsięwzięcie jest dla nas bardzo ważne, zarówno ze względów artystycznych, duchowych, religijnych, jak i na działalność Comunita Regina della Pace. W centralną część prezbiterium wprowadzać nas będą dwa wydarzenia z życia Abrahama – ofiarowanie Izaaka oraz spotkanie z Melchizedekiem. Te miejsca poprzez piękno, które jest jednym z przymiotów Pana Boga, uwrażliwiają nas na działania Jego łaski – powiedział Kamil Drapikowski ze stowarzyszenia.

Jednym z punktów konferencji było I Forum Turystyki Religijnej, podczas którego mówiono m.in. o Iraku jako „nieodkrytej perle turystyki biblijnej”. – I tak jest, w przeciwieństwie do informacji, jakie przez ostatnie dziesięciolecia docierały do nas z mediów, ukazujących przewroty i wojskowe rebelie. Uważam, że Irak jest jedną z najciekawszych destynacji turystycznych, czy pielgrzymkowych świata. To kraina zabytków, której królestwa wynalazły wiele rzeczy – podkreślił Adam Zieliński z Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego „Frater”, wskazując na Kodeks Hammurabiego, pismo klinowe, koło czy sposób odmierzania czasu. – Zależy nam na tym, by ludziom przybliżyć wielkość i wspaniałość tego kraju – dodał.

„Codzienne życie chrześcijan w państwie muzułmańskim” – to temat wykładu gościa specjalnego – abp. Tomasza Pety z Kazachstanu, który – jak zaznaczył – nie jest krajem religijnym, jak to bywa w przypadku niektórych muzułmańskich. – Jednak siedemdziesiąt procent społeczeństwa przyznaje się do islamu, więc jako chrześcijanie żyjemy w mniejszości. To 25 procent, z czego większość stanowią prawosławni rosyjskiego patriarchatu. Katolicy tworzą jeden procent, ale trzeba pamiętać, że są częścią największej religii świata – powiedział metropolita Astany.

Był również czas na projekcję filmu „W intencji pokoju”, a także spotkanie i dyskusję z reżyserem – Jerzym Szkamrukiem. – Słowo pokój nie zawsze jest właściwie rozumiane. Często kojarzy się ono z czymś przeciwstawnym do wojny. Sam Jezus powiedział: „Pokój mój daję wam”. I ten pokój zaczyna się w Nim, a potem w moim sercu, rodzinie, otoczeniu. Kiedy pokój nosimy w sercu, możemy go budować na świecie. Mam wrażenie, że ci, którzy dzisiaj rządzą światem, ten pokój burzą – podkreślił Jerzy Szkamruk, dodając, że zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, Izraelu czy nawet Rosji znajdziemy większość ludzi, którzy tego pokoju pragną. – Niestety jest inaczej, władza, pieniądze, powodują, że nie oglądamy się na słowa, które przekazał nam Jezus. Myślę, że pokazując ten film i uświadamiając ludziom, czym jest pokój, malując jego różne oblicza poprzez świadectwa, zobaczymy, że pragnienie pokoju jest właśnie wszędzie – powiedział.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele ambasad Iraku, Kazachstanu. Wydarzeniu zorganizowanemu przez Polsko-Arabski Klub Społeczno-Gospodarczy, Stowarzyszenie Comunita Regina della Pace, Polsko-Iracką Radę Biznesu, Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe „Frater”, pod honorowym patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, towarzyszyły wystawy zdjęć „Irak – Ziemia Abrahama” Karoliny Gruchały oraz dokumentujących dzieła sztuki sakralnej pracowni Drapikowski Studio, projekcja multimedialna „Błogosławieni, którzy wprowadzają̨ pokój między ludźmi – Bł. ks. Stefan W. Frelichowski – Duszpasterz złamanych na duchu” – dr. Roberta Zadury.

Materiał: Marcin Jarzembowski / Diecezja Bydgoska

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 0 2

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Wspólne ćwiczenia przeciwkryzysowe. Współdziałanie służb

16 czerwca 2024 r. 8 Kujawsko-Pomorska Brygada# Obrony Terytorialnej szkoliła się wspólnie z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Celem ćwiczeń w miejscowości Wielgie było zgrywanie działań służb w ramach zarządzania kryzysowego na wypadek klęski żywiołowej. W działaniach uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego razem z Wójtem Gminy.

(czytaj więcej)
0

Dwudziesta szósta wędrówka. Na uczestników czekał pyszny posiłek

Dzisiejszą wędrówkę w większości maszerowaliśmy w korycie #Rokitki. 20 uczestników rozpoczęło wędrówkę a 19 ukończyło. Jedna osoba musiała się wycofać ze względu na rozklejenie się obuwia.

(czytaj więcej)
0

Grillowa patera, czyli obiad na grillu dla rodziny i przyjaciół. Sprawdź!

Macie zamiar zorganizować grillową ucztę? Takie #spotkania z obfitością dań i smaków są teraz bardzo popularne, zarówno w restauracjach, jak na prywat-nych imprezach. Dzielcie się jedzeniem, kosztujcie, a przed wszystkim dobrze się bawcie!

(czytaj więcej)