Dziś mamy 21 września 2021, wtorek, imieniny obchodzą:

03 sierpnia 2021

Rozwój wsi w powiecie nakielskim jest ważny. Co udało się zrobić?

fot. pow.

fot. pow.

Powiat Nakielski był w 2002 roku pierwszym w Polsce powiatem, w którym# rolę instytucji wdrażającej Program Odnowy Wsi pełniło Starostwo Powiatowe wspólnie z organizacją pozarządową (Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER z Bydgoszczy).

Kluczowym elementem tego podejścia było skierowanie oferty programu do wszystkich sołectw i grup mieszkańców wsi z terenu powiatu. Na poziomie powiatu powstała 25 osobowa Rada Programowa, która reprezentowała różne środowiska (samorządy, organizacje pozarządowe, doradztwo rolnicze, przedsiębiorców) i zbliżała model nakielski do podobnych programów europejskich. Przygotowanie społeczności lokalnych do prowadzenia odnowy wsi polegało na uczestnictwie grup liderów w warsztatach oraz przeprowadzeniu spotkań mieszkańców z udziałem zewnętrznych moderatorów. W 38 sołectwach opracowano wieloletni program odnowy oraz przygotowano listę projektów do zrealizowania w pierwszej kolejności. Tworząca się koalicja instytucji społecznych, samorządowych i prywatnych przyjęła wspólną formułę partnerstwa trójsektorowego i nazwę Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. Pomysłodawcą takiej aktywności powiatu i jej dobrym duchem był p. Ryszard Kamiński – ówczesny prezes stowarzyszenia PARTNER, a od 2019 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Opisane działania dowiodły, że istnieje możliwość przekraczania barier formalnych (ustawowych – starostwo wspierające sołectwa) w celu uruchomienia aktywności mieszkańców nawet w najbardziej zaniedbanych i trudnych środowiskach wiejskich. Współpraca samorządów lokalnych z tradycyjnymi organizacjami wiejskimi – kołami gospodyń, kółkami rolniczymi, ochotniczą strażą pożarną oraz nowymi stowarzyszeniami przyjęła wymiar specyficznej koalicji na rzecz rozwoju. Uruchomienie aktywności było możliwe z minimalnym udziałem środków z budżetu lokalnego. W wyniku tych działań, władze lokalne zyskują nowych partnerów do podejmowania inicjatyw rozwojowych na własnym terenie.

Zgodnie z przyjętym Programem Współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Powiat Nakielski realizuje współpracę z nimi zarówno w sferze finansowej jak i pozafinansowej. Współpraca finansowa polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w charakterze wsparcia, czyli dofinansowania realizacji zadania lub powierzania, czyli całkowitego finansowania jego realizacji. Odbywa się to przede wszystkim w ramach otwartych konkursów ofert, ale także udzielania dotacji zgodnie z art. 19a ustawy, nazywanym potocznie trybem pozakonkursowym. Powiat Nakielski od lat realizuje zadania m.in. z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu, turystyki, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. Wśród tych zadań są również takie, które dotyczą działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a realizowane są w ramach konkursu „Powiatowa Odnowa Wsi”. Wychodząc naprzeciw lokalnym organizacjom Powiat Nakielski wspólnie z Partnerstwem dla Krajny i Pałuk wypracował również mechanizm finansowania lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe w formie refundacji środków. Począwszy od 2012 r. organizacje z powiatu nakielskiego mogą korzystać z nieoprocentowanych pożyczek udzielanych przez Powiat Nakielski.

Środki finansowe przeznaczone na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w poszczególnych latach:

rok

przyznane środki finansowe

liczba dofinansowanych projektów

2002

40 000,00 zł

10

2003

50 000,00 zł

10

2004

18 670,00 zł

5

2005

-

-

2006

24 782,44 zł

5

2007

20 000,00 zł

5

2008

37 000,00 zł

9

2009

40 000,00 zł

10

2010

60 000,00 zł

14

2011

40 066,00 zł

8

2012

35 000,00 zł

5

2013

35 000,00 zł

8

2014

40 000,00 zł

6

2015

50 000,00 zł

8

2016

55 000,00 zł

13

2017

60 000,00 zł

17

2018

60 000,00 zł

15

2019

60 000,00 zł

14

2020

35 000,00 zł

12

2021

35 000,00 zł

13

RAZEM

795 518,44 zł

187 projektów!

Powyższe projekty dotyczyły m.in. rewitalizacji biesiadników wiejskich, zaplecza remiz, budowy siłowni zewnętrznych, aktywizacji mieszkańców wsi podczas imprez, festynów, porządkowania terenów wiejskich, cmentarzy oraz okolic schronów z okresu II wojny światowej, tworzenia murali, a także organizacji miejsc ogniskowych. Wśród najbardziej aktywnych organizacji zajmujących się rozwojem wsi znajdują się m.in. Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa, Stowarzyszenie Aktywna Kcynia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”, Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary, Stowarzyszenie Nasz Zamość, Towarzystwo Historyczne w Kcyni, Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Zagajnych oraz w Dziewierzewie, Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne, Stowarzyszenie Razem dla Anielin czy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza.

Władze samorządowe powiatu nakielskiego są przekonane, że środki przeznaczone na Powiatową Odnowę Wsi (prawie 800 tys.) i realizacja prawie 190 projektów to bardzo dobra inwestycja w rozwój mieszkańców świadomie zmieniających siebie i swoje otoczenie.

Materiał: Emilia Marach – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 4 9

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Co trzeci Polak nie chce się szczepić. Większe ograniczenia rozwiązaniem?

Co trzeci Polak mówi, że nie zamierza się# szczepić przeciwko COVID-19 i nie są w stanie wpłynąć na to ani obawy o zdrowie, ani o finanse. Nie zmienia tego też przekonanie o nadejściu jesienią czwartej fali zakażeń i nieuchronności wprowadzenia restrykcji czy nawet lockdownu. Jeśli chodzi o ograniczenia dla niezaszczepionych, to tylko nieliczne sytuacje znajdują niewielką przewagę zwolenników wprowadzenia zakazów dla pozbawionych szczepień – wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

(czytaj więcej)
0

Młodzi chętnie kontynuują tradycję przygotowywania przetworów na zimę

Polacy kochają przetwory – po raz kolejny pokazało cykliczne# badanie Barometr Providenta. Za specjałami ze słoika nie przepada zaledwie 3 proc. respondentów. Choć ulubionym przysmakiem Polaków w każdym wieku są kiszone ogórki, można zauważyć, że im młodsi badani, tym większa słabość do słodkich, owocowych smaków.

(czytaj więcej)
0

Rozmowa szer. Agatą Wasiluk. W weekend zdobyła V-ce Mistrzostwo Polski

Żołnierz 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony# Terytorialnej szer. Agata Wasiluk ma 24 lata. Pochodzi z Bydgoszczy, na co dzień służy w 82 batalionie lekkiej piechoty w Inowrocławiu, który podlega pod brygadę. Ma 177 cm wzrost i 64 kg wagi. Ukończyła studia pierwszego stopnia z wychowania fizycznego.

(czytaj więcej)
0

Apetyt na kawę służy zdrowej starości. Dobroczynne związki zaklęte w filiżance

Co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej ma 65 lat i więcej#. Oznacza to, że niemal 100 milinów ludzi na naszym kontynencie mierzy się z wyzwaniami późnego wieku. Wśród nich znajduje się wiele rodzajów zaburzeń zdolności poznawczych, w tym choroba Alzheimera. Schorzenie to dotyka już 5 proc. osób w tym wieku. Przewiduje się, że populacja osób starszych będzie rosła, co prawdopodobnie będzie równoznaczne ze wzrostem liczby osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Nie dziwi więc zwiększony wysiłek naukowców w celu poszukiwania czynników mogących przedłużać sprawność umysłową. Jedynym z nich, szczególnie przykuwającym uwagę badaczy, jest kawa.

(czytaj więcej)