Dziś mamy 27 maja 2020, środa, imieniny obchodzą:

05 października 2019

Osoby starsze w kujawsko-pomorskim w 2018r. Podsumowanie roku

fot. archiwum

fot. archiwum

W 2018 r. województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało # 2077,8 tys osób. Osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły 24,5% ogólnej liczby ludności, tj. o 0,7 p. proc. więcej niż w 2017 r.

Województwo kujawsko-pomorskie należy do województw nieco młodszych niż ludność średnio w kraju. W 2018 r. mediana wieku mieszkańców wyniosła 40,8 lat, tj. o 0,1 roku mniej niż w Polsce.

Biorąc pod uwagę lata 2010-2018 można zaobserwować zmianę struktury wieku ludności. Ubywa ludności w młodszych rocznikach wieku a przybywa w rocznikach starszych, co wskazuje na występujące zjawisko starzenia się ludności. Współczynnik starości demograficznej, wyrażony udziałem ludności w wieku 60 lat i więcej (osoby starsze) w ogólnej liczbie ludności w 2018 r. wyniósł 24,5% i zwiększył się w skali roku o 0,7 p. proc. Według prognoz jego wartość będzie wzrastała i w 2050 r. osoby starsze będą stanowiły 40,4% ogółu populacji. W 2018 r. osoby z najmłodszej grupy wiekowej, tj. dzieci w wieku poniżej 15 lat stanowiły 15,1% ogółu ludności.

Wśród osób starszych, tj. w wieku 60 lat i więcej największą grupę wiekową stanowią osoby w wieku 60-69 lat. W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim udział tej grupy osób wy-niósł 56,0% i w skali roku zmniejszył się o 0,7 p. proc. Natomiast zwiększył się w porównaniu z 2017 r. udział osób w wieku 70-79 lat, tj. z 26,8% do 27,7%. Populacja osób w tej grupie wiekowej zwiększyła się o 6,0%.

Jedną z miar analizy zaawansowania starzenia się ludności jest relacja osób sędziwych (w wieku 85 lat i więcej) do populacji osób starszych. W 2018 r. udział ten wyniósł 7,7% i w skali roku nieznacznie się zmniejszył (o 0,1 p. proc.).

Pogorszenie proporcji między najmłodszymi a najstarszymi generacjami odzwierciedla wzrost wartości indeksu starości. Liczba osób w wieku 60 lat i więcej przypadająca na 100 dzieci (w wieku 0–14 lat) zwiększyła się z 158 w 2017 r. do 162 w 2018 r. (tyle samo co w kraju).

Istotne znaczenie w analizie sytuacji osób starszych mają współczynniki określające potencjał opiekuńczy, czyli potencjalne możliwości udzielenia wsparcia osobie starszej przez rodzinę. W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim przypadało 247 osób w wieku 15-59 lat na 100 osób starszych (w Polsce – 242). Dla porównania wartość współczynnika potencjalnego wsparcia w 2017 r. wyniosła 256 osób. Oznacza to, że zmniejszają się zasoby opieki nad osobami starszymi przez członków rodzin.

Kolejny, tzw. współczynnik wsparcia międzypokoleniowego (nazywany również współczynnikiem wsparcia rodziców), wskazuje ile osób w wieku 85 lat i więcej przypada na 100 osób w wieku 50-59 lat. W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim było to 15 osób na 100 osób w wieku 50-59 lat (w 2017 r. 14 osób; w Polsce w 2018 r. 17 osób). Wraz ze wzrostem tego współczynnika maleją szanse na zapewnienie nieformalnej opieki najstarszym osobom.

Potencjał opiekuńczy określa również współczynnik potencjału pielęgnacyjnego, będący uszczegółowieniem współczynnika wsparcia międzypokoleniowego. W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim współczynnik ten wyniósł 244 kobiety w wieku 45-59 lat w przeliczeniu na 100 osób w wieku 80 lat i więcej (w 2017 r. wyniósł 250 osób, a w Polsce w 2018 r. 221 osób).

Wśród mieszkańców województwa w wieku 60 lat i więcej przeważały kobiety. W 2018 r. średnio na 100 mężczyzn w wieku 60 lat i więcej przypadało 138 kobiet. Współczynnik feminizacji wzrastał w coraz starszych grupach wieku – wśród osób w wieku 85 lat i więcej na 100 mężczyzn przypadało średnio 265 kobiet.

W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano 9230 zgonów osób starszych. Współczynnik zgonów wśród osób starszych wzrósł w skali roku i wyniósł 38,2 osoby na 1000 ludności w wieku 60 lat i więcej. Wartości tego współczynnika rosły w coraz starszych grupach wiekowych. O ile wśród osób w wieku 60-64 lata notowano średnio 14,5 zgonów na 1000 ludności w danej grupie wiekowej, to wśród osób powyżej 84 lat odnotowano 160,2 zgony na 1000 osób w tym wieku.

Najczęstszą przyczyną zgonów osób starszych są choroby i wady wrodzone układu krążenia. W 2017 r. zgony w wyniku tych chorób stanowiły 39,6% zgonów osób w wieku 60 lat i więcej (42,8% w 2016 r.). Drugą najczęstszą przyczyną zgonów były nowotwory (29,2% zgonów osób starszych). Te dwie przyczyny decydowały o 68,8% zgonów osób starszych. Z powodu chorób układu krążenia relatywnie częściej umierały kobiety niż mężczyźni (odpowiednio 43,4% i 35,5% zgonów każdej płci). Spośród kobiet w wieku powyżej 60 lat, które zmarły w wyniku chorób układu krążenia, 27,6% stanowiły osoby w wieku 85-89 lat. Natomiast nowotwory były częściej przyczyną zgonów mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 32,6% i 26,1%). W grupie osób starszych 22,7% mężczyzn, którzy zmarli na nowotwór było w wieku 65-69 lat.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wskazują, iż w województwie kujawsko- -pomorskim w 2018 r. większość osób starszych, bo 87,2%, pozostawała biernymi zawodowo. Udział kobiet biernych zawodowo wśród kobiet w wieku 60 lat i więcej był znacznie wyższy (93,7%) niż w przypadku mężczyzn. Mężczyźni bierni zawodowo stanowili 77,8% mężczyzn w wieku 60 lat i więcej. Innymi przyczynami nieposzukiwania pracy niż emerytura (87,0%) były choroby i niesprawność (7,9% osób biernych zawodowo w wieku 60 lat i więcej).

W 2018 r. spośród 63 tys. starszych osób aktywnych zawodowo większość stanowili mężczyźni (71,4%). Pracujących osób starszych było 62 tys., w tym 44 tys. to mężczyźni. W większości przypadków osoby pracujące to pracownicy najemni (66,1%). Znaczną część pracujących stanowiły osoby starsze pracujące na własny rachunek (32,3%).

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 60 lat i więcej informujący o udziale pracujących w ogólnej liczbie ludności w danej grupie wiekowej wyniósł w województwie kujawsko-pomorskim 12,6%. Wskaźnik ten był różny według płci. Dla mężczyzn wyniósł 21,3%, a dla kobiet tylko 6,3% (w skali roku odpowiednio wzrost o 0,9 p. proc. i spadek o 0,1 p. proc.).

materiał: Małgorzata Górka/Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Oceń artykuł: 2 0
Pliki do pobrania
Osoby starsze w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r..pdf

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Posnet Ergo
sugerowana cena producenta: 1537,50PLN
Novitus Deon E
sugerowana cena producenta: 2816,70PLN
Fotopuzzle z nadrukiem A4
26,90PLN
Fotokubek z kolorowym uchwytem w kształcie serca
24,90PLN
Meble systemowe w wybarwieniu Dąb Naturalny
Gabinet / jadalnia / pokój dzienny
Terminale płatnicze stacjonarne i mobilne
39PLN od 15zł/mcPLN
Materiały eksploatacyjne do wszystkich drukarek
Od 4,90 PLN
0

Nie kupisz już miału do celów grzewczych. Zmiany od 1 lipca 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązywał zakaz sprzedaży miałów z węgla kamiennego dla #gospodarstw domowych oraz kotłów o mocy poniżej 1 MW. Do dyspozycji kupujących pozostaną jedynie droższe paliwa.

(czytaj więcej)
0

Dzień Różnorodności Biologicznej. Dlaczego należy dbać o każdy gatunek?

Środowisko naturalne w ostatnich dekadach musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami.# Niestety, za część tych problemów odpowiada człowiek i jego działalność, prowadząca m.in. do intensyfikacji efektu cieplarnianego. Obchodzony z inicjatywy ONZ Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (22 maja) to dobry moment, by zauważyć, że każdy z nas może przeciwdziałać negatywnym zmianom w światowym ekosystemie.

(czytaj więcej)
0

Pielęgnacja włosów w czasie pandemii koronawirusa. O czym warto pamiętać?

Trwająca pandemia jest odczuwalna we wszystkich dziedzinach życia, szczególnie nasze zdrowie jest# obecnie pod specjalnym nadzorem. To czas, kiedy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na kondycję całego swojego organizmu. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że aktualna sytuacja może również negatywnie wpłynąć na nasze włosy.

(czytaj więcej)
0

Każdy może zostać szefem kuchni. Wystarczą produkty i pomysł

Czas spędzany w domu i utrudniony dostęp do niektórych produktów, mogą okazać się #źródłem ciekawych pomysłów. Okazuje się, że w na co dzień niedocenianych zasobach domowej spiżarni, drzemie niemały potencjał. O tym, jak własną kuchnię zamienić w prawdziwą fabrykę smakołyków rozmawiamy z Jakubem Kuroniem – szefem kuchni i ekspertem kulinarnym.

(czytaj więcej)