Dziś mamy 13 lipca 2024, sobota, imieniny obchodzą:

06 czerwca 2024

Interwencje w sektorze owoców i warzyw. Wkrótce nabór wniosków

fot. pixabay

fot. pixabay

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków# o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze owoców i warzyw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie następujących interwencji:

 • I.7.1 – Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw
 • I.7.2 – Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw
 • I.7.3 – Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw
 • I.7.4 – Wycofanie z rynku owoców i warzyw
 • I.7.5 – Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu
 • I.7.6 – Badania i rozwój

1. Nazwa podmiotu właściwego w sprawie o przyznanie pomocy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2. Przedmiot naboru wniosków o przyznanie pomocy

1) pomoc w ramach niniejszego naboru przyznawana jest na realizację działań określonych w PO, prowadzących do osiągniecia celów określonych w art. 46 rozporządzenia 2021/21152 do których przypisano interwencje wymienione w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Do osiągnięcia celów określonych w art. 46 rozporządzenia 2021/2115:

 • lit. a mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.1;
 • lit. b mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.2; 
 • lit. d mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.6;
 • lit. e i f mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.5;
 • lit. h mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.3;
 • lit. j mają służyć działania realizowane w ramach interwencji I.7.4. 

PO musi przyczyniać się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 46 lit. b), e) i f) oraz lit. d) rozporządzenia 2021/2115.

2) początek realizacji PO nie może zostać zaplanowany przed 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie pomocy. Czas trwania PO obejmuje min. 3, a max. 7 pełnych lat kalendarzowych

3) pomoc wypłacana jest w formie refundacji części wydatków faktycznie poniesionych w związku z realizacją działań objętych w PO i jest równa wkładowi organizacji producentów (OP)  / zrzeszenia organizacji producentów (ZOP) do funduszu operacyjnego, finansowanemu

ze środków własnych lub składek pochodzących od ich członków oraz pomocy UE. Przy czym ulega ona ograniczeniu do:

 • 4,1% wartości produkcji sprzedanej (WPS) przez daną OP w roku referencyjnym (n-3), przy czym limit ten może zostać zwiększony do 4,6% WPS, jeżeli kwota pomocy wynosząca 0,5% WPS zostanie przeznaczona na działania przypisane do interwencji I.7.3, I.7.4, I.7.5 lub I.7.6
 • 4,5% WPS przez daną ZOP w roku referencyjnym (n-3), przy czym limit ten może zostać zwiększony do 5% WPS, jeżeli kwota pomocy wynosząca 0,5% WPS zostanie przeznaczona na działania przypisane do interwencji I.7.3, I.7.4, I.7.5 lub I.7.6
 • 50% wydatków faktycznie poniesionych w związku z realizacją PO, przy czym limit ten może na wniosek OP lub ZOP ulec zwiększeniu do 60%, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z warunków wymienionych w art. 52 ust. 3 rozporządzenia 2021/2115

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy

1) wnioski o przyznanie pomocy mogą składać uznane:

 • organizacje producentów owoców i warzyw (OP)
 • zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw (ZOP);

2) pomoc przyznaje się OP lub ZOP pod warunkiem, że:

 • wobec tego podmiotu nie została wszczęta procedura zawieszenia albo cofnięcia uznania
 • podmiotowi temu nie zostało zawieszone uznanie w trybie przepisów art. 59 rozporządzenia 2017/8913.

4. Termin i sposób składania wniosków

1) wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji w sektorze owoców i warzyw I.7.1-I.7.6 objętych niniejszym ogłoszeniem można składać w terminie od dnia 20 czerwca 2024 r. do dnia 22 lipca 2024 r.

2) wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

3) jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony za pomocą PUE, ARiMR pozostawi wniosek bez rozpatrzenia oraz poinformuje o tym wnioskodawcę w takiej samej formie, w jakiej został złożony ten wniosek.

5. Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji w sektorze owoców i warzyw I.7.1-I.7.6 objętych niniejszym ogłoszeniem określa Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze owoców i warzyw, opublikowany na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - otwórz.

6. Dane kontaktowe ARiMR:

Departament Rynków Rolnych ARiMR

telefon: 22 242 06 50

adres mailowy: sekretariat.drr@arimr.gov.pl


1) zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata2023-2027 (Dz. U. 2024 r., poz. 216).

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 6.12.2021, str. 1—186, z późn. zm.).

3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 (Dz. Urz. UE L 138 z 25.5.2017, str. 4—56, z późn. zm.).

Źródło: ARiMR

Oceń artykuł: 0 0

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Zadaj pytanie
40PLN
Fotoobraz na płótnie 50x70
121,00 zł PLN
Ewidencja odpadów BDO (pakiet mini)
2400 zł / rokPLN
Praca na wysokości
60PLN
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
od 2000PLN
Szkolenie bhp dla studentów
79PLN
Korzystanie ze środowiska
500PLN
KOBIZE
500PLN
0

Co z jakością wyrobów cukierniczych? Nieprawidłowości w 13 zakładach

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia #wyniki przeprowadzonej w I kw. 2024 r. planowej kontroli w zakresie jakości handlowej wyrobów cukierniczych.

(czytaj więcej)
0

Wysokie temperatury męczą i osłabiają kierowców. Zadbaj o siebie i pasażerów

Upalna pogoda nie odpuszcza. #Nasze służby stale monitorują sytuację na drogach krajowych, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Jednak kierowcy też muszą zachować czujność i pamiętać o kilku podstawowych zasadach podczas wakacyjnych podróży samochodem, by dotrzeć do wyznaczonego celu bezpiecznie i komfortowo.

(czytaj więcej)
0

Uważaj na barszcz Sosnowskiego! Roślina niebezpieczna dla człowieka

Czy wiesz, że podczas letniego spaceru powinieneś uważać na rośliny#, które mijasz na swojej drodze? Zagrożenie dla zdrowia może stanowić przede wszystkim barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi). Ryzykowne jest nie tylko dotykanie, ale nawet przebywanie w jego otoczeniu.

(czytaj więcej)
0

Piękne widoki na Dolinę Noteci. Pogoda sprzyjała wędrówce

Wędrówkę rozpoczęliśmy z miejscowości #Ślesin i maszerowaliśmy północną stroną Doliny Noteci w kierunku Nakła.

(czytaj więcej)