Dziś mamy 19 maja 2022, czwartek, imieniny obchodzą:

26 stycznia 2022

Za więziennym murem. Jak wygląda terapia uzależnień?

fot. ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber

fot. ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber

Jak wyglądają zajęcia terapeutyczne za kratami? Ile czasu# trwa terapia uzależnień za więziennym murem? Jak można na nią trafić? Jaka jest motywacja skazanych do udziału w takich oddziaływaniach? Czy jest możliwa rzeczywista zmiana pacjentów? Ilu pacjentów w ciągu roku trafia do oddziału terapeutycznego? Jakie inne działania prowadzone są wobec osadzonych podczas trwania terapii?

Kilka dróg prowadzi… na terapię

W Zakładzie Karnym w Potulicach z nałogu mogą leczyć się skazani uzależnieni od alkoholu. Potulicki oddział terapeutyczny dysponuje 25 miejscami dla osadzonych borykających się z problemem alkoholowym. Skazani trafiają na terapię różnymi drogami – w wyniku nakazu sądu lub w związku z dobrowolną zgodą na odbycie terapii, po zdiagnozowanym uzależnieniu. Motywacja pacjentów trafiających do oddziału na leczenie także jest różna – niektórzy wiedzą, że brak ich zgody związany będzie ze skierowaniem pisma do sądu o wydanie nakazu leczenia i to stanowi dla nich motywację, inni rzeczywiście chcą się leczyć i podjąć kroki ku lepszej przyszłości.

"Trzy miesiące leczenia może być dla nich początkiem dobrej drogi, takim zaszczepieniem nadziei i chęci by coś zmienić. Jednak praca musi być kontynuowana. Jakakolwiek jest ich droga na terapię to na ile skorzystają z leczenia zależy od ich otwartości. Początkowo ostrożni, trochę przestraszeni, z silnie działającymi mechanizmami obronnymi. Obśmiewają temat nałogu, zaprzeczają, oporują. Muszą oswoić się z nową sytuacją, szczególnie z pracą w grupie. To trudne. Uczą się wzajemnego szacunku, taktu, a kiedy już wiedzą, że nikt nie wyśmieje, nie potępi zdobywają się na odwagę by rozmawiać. Uczą się od siebie nawzajem mimo, że tak wiele między nimi nieufności i ostrożności. Zdobywają wiedzę o chorobie. Nieraz jednak najwięcej dobrego robi dla nich to co wydarza się w czasie terapii, takie osobiste doświadczenie. To, że zostaną zaakceptowani w swojej nieidealności, wysłuchani, docenieni, wzmocnieni, lub odwrotnie skorygowani, upomnieni, zahamowani. W terapii jest dużo smutku, bo myślenie o tym co złe powraca, jest też dużo wsparcia." - komentuje kpt. Monika Grabowska, starszy psycholog Oddziału Terapeutycznego dla Skazanych Uzależnionych od Alkoholu w Zakładzie Karnym w Potulicach.

Zaopiekowany ból powoduje rozwój

"Bywa, że najbardziej oporni pacjenci z czasem rozkwitają, zaczynają pracować. Żal ich wypuszczać z terapii po trzech miesiącach, bo tworzą świetną atmosferę do pracy terapeutycznej dla innych. Oni również przyznają, że zajęcia i codzienne rozmowy są dla nich dobre i chcieliby to przedłużyć. Zachęcani są do dalszej pracy nad sobą - do zgłaszania się na mitingi AA, grupy wsparcia, do terapeutów. Wiedzą gdzie mogą pójść oraz, że nie są sami w swoim trzeźwieniu. Być może mają teraz już mniej lęku, by prosić o pomoc, mówić o sobie. Są bardziej gotowi do zmiany, to początek." - dodaje, mjr Magdalena Kuzimska, specjalista ds. terapii uzależnień w potulickim oddziale terapeutycznym.

Po terapii... i co dalej?

Zdrowienie to proces którego nie można przedstawić w linii prostej. Proces ten jest skomplikowany i składa się z wielu etapów, gdzie ludzie zdobywają pewien zasób wiedzy który pozwala na określone zrozumienie swojej choroby i procesu zdrowienia. Zatem klient po ukończeniu terapii potrzebuje nadal dużo wsparcia, aby wytrwać w wybranym sposobie terapii, przezwyciężać kryzysy, które mogą się pojawić i popychać do zachowań problemowych. Interwencja motywująca może zatem stanowić swego rodzaju uzupełnienie do utrzymania klienta w postanowieniu podtrzymania wyników, dlatego w Zakładzie Karnym w Potulicach realizowany jest program resocjalizacji pn. Remedium, skierowany dla skazanych po odbytej terapii uzależnień, mający na celu podtrzymanie ich motywacji do dalszej pracy nad sobą i swoją chorobą. Warto podkreślić fakt, iż nawrót do używania danej substancji stanowi normę, a nie wyjątek. Jest to element obecnie uważany za część zmiany. Nawrót do choroby rozpatrywany jest w kategoriach sukcesu i porażki, a stan faktyczny jest zazwyczaj bardziej skomplikowany, niż wyżej wskazany dychotomiczny podział. Podtrzymanie motywacji do zmiany stanowi element strategii motywującej, mającej wspólne komponenty z psychicznym nastawieniem na fakt możliwości nawrotu i reakcją na taki stan rzeczy.

Podsumowanie 2021 roku w oddziale terapeutycznym

"Mijający rok tak jak i uprzedni upłynął pod znakiem pandemii związanej z COVID 19. Stanowił wyzwanie w kontekście realizacji programu terapeutycznego, który na każdym z etapów epidemii dostosowywany był do obowiązujących przepisów. Finalnie przez cały rok, dzięki zaangażowaniu kadry oddziału terapeutycznego realizowano program terapeutyczny. Liczba skazanych objętych oddziaływaniami w 2021r. wynosi 137. Oprócz programu terapeutycznego w mijającym roku funkcjonariusze działu terapeutycznego zrealizowali cztery programy resocjalizacji sprzyjające przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie kształtowania umiejętności społecznych pn. „Nowy Ja”, „Artefakt” oraz dwukrotnie „Od napięcia do relaksu”. Praca z człowiekiem uzależnionym wymaga holistycznego podejścia, a zatem oddziaływań w różnych obszarach, gdyż deficyty pacjentów oddziału terapeutycznego przybierają różną kombinację. Stąd też w trakcie trwania terapii uzależnień wykorzystujemy także inne środki oddziaływań np. programy resocjalizacyjne oraz pracę.” - komentuje mjr Jarosław Kunicki, Kierownik Oddziału Terapeutycznego dla Skazanych Uzależnionych od Alkoholu w Zakładzie Karnym w Potulicach.

Oddział terapeutyczny, a praca więźniów

W roku 2021 oddział terapeutyczny aktywnie uczestniczył w ministerialnym programie Praca dla więźniów. W oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu zatrudnionych było 68 skazanych. Pracowali oni w hali Hjort Knudsen Polen, przy pracach porządkowych i pomocniczych, a także na stanowisku roznoszącego artykuły żywnościowe. Dobra organizacja i odpowiednie zagospodarowanie czasu osadzonym wpływa także na ich proces resocjalizacji – uczą się oni bowiem umiejętności godzenia kilku obowiązków w jednym czasie co przyczynić się może do optymalnego funkcjonowania w warunkach wolnościowych.

Dodatkowe działania personelu oddziału terapeutycznego

Prowadzenie zajęć grupowych, indywidualnych spotkań z pacjentem czy programów resocjalizacji to główny fundament pracy funkcjonariuszy z OT, choć obszary ich działalności obserwować było można także podczas realizacji praktyk dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także podczas prowadzenia zajęć on-line ze studentami II roku studiów magisterskich, kierunek pedagogika resocjalizacyjna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ponadto uczestniczyli oni w realizacji zajęć profilaktycznych oraz kształtowali postawy obywatelskich, proobronne i patriotyczne młodzieży w Zespole Szkół imienia Dzieci Potulic, Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie oraz w Szkole Technicznej Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Mroczy. Posiadana wiedza i doświadczenia w obszarze leczenia uzależnień wpłynęło na zachęcanie młodzieży do podejmowania przemyślanych decyzji, do korzystania z pomocy kiedy pojawia się subiektywne poczucie doświadczania trudności, a także pokazania, iż skutki pewnych decyzji mogą być dolegliwe i długotrwałe.

Materiał: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber - Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu. 

Oceń artykuł: 9 11

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Więcej Polaków chce oszczędzać. Nie wszystkich na to stać

Rosnąca inflacja oraz wojna bardziej mobilizują do# oszczędzania niż pandemia – wynika z badania „Inflacja i wojna w Ukrainie a budżety domowe Polaków”, wykonanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Polacy coraz bardziej doceniają znaczenie oszczędności. Jedna czwarta przyznaje, że aktualna sytuacja wpływa na ich stosunek do posiadania grosza na czarną godzinę. Niemal tyle samo stwierdza jednak, że nie stać ich na to, by odkładać.

(czytaj więcej)
0

Jak wykończyć mieszkanie, zanim ono finansowo wykończy Ciebie? Oto jak uniknąć ukrytych kosztó

Tylko w okresie styczeń-marzec 2022 r. deweloperzy oddali do użytku 54,7 tys. nowych mieszkań w całej Polsce#. To oznacza, że co miesiąc w naszym kraju przybywa średnio kilkanaście tysięcy szczęśliwych nabywców swojego „M”. Najpierw zakup lokum, które istnieje tylko na papierze, a potem odebranie już kluczy do własnego nowego mieszkania to dla wielu spełnienie marzeń, ale kiedy pierwsze emocje już opadną, okazuje się, że stajemy przed kolejnym, nie mniej wymagającym zadaniem: wykończeniem i aranżacją wnętrza. Budżet, który trzeba przeznaczyć na ten cel, to obok zakupu, kolejny duży koszt, tym bardziej, że ceny potrzebnych materiałów i usług rosną w astronomicznym tempie. Przykład? W marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, ceny najpopularniejszych materiałów budowlanych są wyższe średnio o 28%[2] i ciągle rosną! Sytuacji nie poprawia też rekordowa dwucyfrowa inflacja, wyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych, rosnące ceny prądu i gazu. Rachunki za ten pierwszy są już o 24 proc. wyższe niż w 2021 r.[3] To wszystko sprawia, że kwoty, które świeżo upieczeni właściciele mieszkań zabezpieczyli na wykończenie i zagospodarowanie swoich lokali, topnieją z dnia na dzień. Jeśli nie będziemy wystarczająco ostrożni, łatwo możemy wpaść w nieplanowane długi! O tym, jak tego uniknąć w kolejnym materiale Intrum z cyklu „Ogarniam finanse”!

(czytaj więcej)
0

Doręczanie listów poleconych bezpośrednio do rąk adresatów

Od 16 maja 2022 r., wychodząc# naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Poczta Polska przywraca standardowy sposób doręczania wszystkich przesyłek listowych rejestrowanych bezpośrednio do adresata. Doręczanie zostało ograniczone podczas epidemii, kiedy przesyłki polecone niewymagające potwierdzenia odbioru były doręczane wyłącznie do skrzynek oddawczych, z uwagi na bezpieczeństwo Klientów i pracowników.

(czytaj więcej)
0

Złap chwilę dla siebie! Dlaczego nie warto rezygnować ze śniadania?

Wiecznie zimna kawa – brzmi znajomo? To niestety standardowe# śniadanie niejednej mamy. Najwyższy czas z tym skończyć! Tylko zdrowa i szczęśliwa mama jest w stanie zapewnić beztroskie i radosne dzieciństwo swoim pociechom. Ale zacznijmy od początku, tzn. pierwszego posiłku w ciągu dnia. Potem pójdzie już z górki.

(czytaj więcej)