Dziś mamy 4 grudnia 2023, poniedziałek, imieniny obchodzą:

14 sierpnia 2023

Studenckie możliwości na wyciągnięcie ręki

fot. R. Gawlak

fot. R. Gawlak

Jaki kierunek studiów wybrać? Medyczne, inżynierskie, ekonomiczne, a może coś dla humanistów? Przed maturzystami niełatwy wybór. Kolejne znaki zapytania dotyczą połączenia nauki z pracą, jakości i praktyczności kształcenia, stypendiów, możliwości wymiany międzynarodowej, zdobycia dodatkowych umiejętności i szkoleń. Odpowiedzi na te pytania ma Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Uczelnia od 23. lat kształci profesjonalne kadry naszego regionu i doskonale zna potrzeby studentów oraz rynku pracy.

EKONOMIŚCI I HUMANIŚCI NA START

Wachlarz możliwości wyboru kierunku studiów jest ogromny. Przyszli ekonomiści mają
do wyboru studia na jednej z kilku specjalności, które otwiera rachunkowość i doradztwo podatkowe. W ofercie są również studia magisterskie na: ekonomii menedżerskiej, rachunkowości i doradztwie finansowym oraz logistyce transportu.
Humaniści również mogą liczyć na dobre perspektywy zawodowe, nie rezygnując z dziedziny nauki, w której czują się najlepiej. Do wyboru mają kierunek filologia ze specjalnością lektor i tłumacz języka angielskiego oraz językiem angielskim w biznesie i zarządzaniu.

Ci, którzy nie mają zdolności językowych, mogą wybrać pedagogikę oraz tegoroczną nowość pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną – zarówno w wydaniu licencjackim, jak i magisterskim. Na tym kierunku studenci zdobędą wiedzę z zakresu opieki, wychowania, pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii. Duży nacisk położony zostanie na praktyczne umiejętności m.in. w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych. Na humanistów czeka jeszcze kryminalistyka z kryminologią, która przeznaczona jest nie tylko dla osób już zawodowo powiązanych z tą tematyką, ale także dla tych, którzy dopiero zamierzają związać się np. policją, służbą celną, sądową czy strażą graniczną. Na tym kierunku studenci poznają m.in. zasady współpracy z prokuraturą, policją oraz zagadnienia z medycyny sądowej, nauczą się wykorzystywania wiedzy prawnej w postępowaniu dowodowym.


PROFESJONALNE KADRY MEDYCZNE

Uczelnia dysponuje imponującym sprzętem dla kształcenia studentów na kierunkach medycznych. Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych, to miejsce, gdzie studenci pielęgniarstwa doskonalą swoje umiejętności w pracowniach przypominających autentyczne sale szpitalne. Ćwiczenie skomplikowanych przypadków medycznych na elektronicznych pacjentach i wielu innych nowoczesnych sprzętach, pozwala, zagwarantować im doskonałe kształcenie w warunkach klinicznych. Z kolei Centrum Fizjoterapii, to miejsce, w którym swoje umiejętności doskonalą studenci fizjoterapii. W Centrum znajdują się m.in. pracownie do laseroterapii, magnetoterapii, hydroterapii oraz jedyna w północnej Wielkopolsce kriokomora.

Świetna baza dydaktyczna czeka również na studentów ratownictwa medycznego, którzy do dyspozycji mają uczelnianą karetkę pogotowia, dzięki czemu, już na etapie studiów, mogą świetnie przygotować się do pracy w wymagających warunkach. Proces kształcenia ratowników wspiera także nowoczesny system wirtualnych symulacji medycznych, a już niedługo studencki tego kierunku ćwiczyć będą mogli w nowoczesnym Centrum Symulacji Ratownictwa Medycznego. Niemniej specjalistyczne pracownie mają studenci kosmetologii. Trzyletnie studia na kierunku kosmetologia, to ogromna dawka wiedzy, oparta na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych. Dzięki wykładom i ćwiczeniom z kadrą lekarzy różnych specjalności, studenci doskonale wiedzą, jak pomóc skórze zmienionej chorobowo, jak właściwie odczytywać składniki kosmetyków i dermokosmetyków, jakie zabiegi z wykorzystaniem najnowszych technologii zastosować.

INŻYNIERSKA EKSTRAKLASA

Doskonałe przygotowanie do wejścia na rynek pracy, profesjonalna wiedza połączona
z praktyką – to najlepsza wizytówka kierunków technicznych. Inżynierowie są grupą najbardziej poszukiwaną na rynku pracy, a ich perspektywy zawodowe są niezwykle atrakcyjne. Warto więc rozważyć wybór jednego z czterech kierunków: budownictwa, elektrotechniki, mechaniki i budowy maszyn oraz transportu. Co ważne, studia te coraz częściej wybierają panie, które doskonale odnajdują się na rynku pracy. Dobrą wiadomością dla przyszłych inżynierów jest nowość w tej ofercie studiów – Katedra Inżynierii Mechanicznej, postanowiła wykorzystać nowoczesną technologię, aktualne trendy w naukach inżynierskich oraz potrzebę rynku, otwierając specjalność, której nie ma w regionie – pilotaż bezzałogowych statków powietrznych. Studenci będą realizować zadania, takie jak: inspekcja linii wysokiego napięcia, audyt energetyczny budynków, inspekcja pól uprawnych, realizacja filmu reklamowego, pomiary geodezyjne, a podczas studiów możliwe będzie zdobycie certyfikatu, niezbędnego do pilotażu dronów.

Ogromnym atutem tych kierunków jest program studiów dualnych, dzięki którym studenci mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w jednej z ponad 40. firm, otrzymując wynagrodzenie za zwiększoną praktykę.
Baza dydaktyczna kierunków inżynierskich wzbogacana jest każdego roku. Studenci mają
do dyspozycji m.in. nowy budynek, w którym pojawiły się: nowoczesne laboratorium inżynierii produkcji, pracownia technologii prac załadunkowych, laboratorium silników i metrologii, pracownia wytrzymałości materiałów. Zupełnie nową szatę zyskała także stacja kontroli pojazdów oraz hamownia silnikowa.
Dodatkowo ANS w Pile od kilku lat prowadzi bardzo popularną formę bezpłatnych, wieczorowych studiów inżynierskich. Dzięki nim połączenie pracy z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nie stanowi żadnego problemu.

Wszystkie informacje o rekrutacji na studia - https://kandydat.ans.pila.pl/

Oceń artykuł: 1 1

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Zmiana przepisów. Nowe normy handlowe w odniesieniu do jaj

28 listopada 2023 roku straciło moc rozporządzenie #Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163 z 24.06.2008 r., str. 6 ze zm.).

(czytaj więcej)
0

Fałszywy obraz szopa. Inwazyjny gatunek obcy

Szop pracz należy do inwazyjnych gatunków obcych (IGO), które stanowią jedno z największych #zagrożeń dla rodzimej różnorodności biologicznej. Jednak brak wiedzy w tym zakresie i pozornie przyjazny wizerunek zwierzęcia sprawia, że we współczesnej kulturze masowej traktowany jest jak maskotka. A to fałszywy obraz szopa.

(czytaj więcej)
0

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Podsumowanie wsparcia

Program Operacyjny #Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) to łącznie 9 Podprogramów realizowanych w latach 2014-2023.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)