Dziś mamy 4 grudnia 2023, poniedziałek, imieniny obchodzą:

14 lipca 2023

Dlaczego warto podawać widełki płacowe w ogłoszeniach?

fot. powierzone

fot. powierzone

Większość osób poszukujących pracy oczekuje jasnych i# precyzyjnych informacji na temat proponowanych zarobków. Niestety, w wielu ogłoszeniach o pracę, publikowanych na różnych portalach ogólnopolskich i lokalnych, brakuje widełek płacowych. Dlaczego warto podawać przewidywane stawki wynagrodzeń? Powodów jest kilka.

Informacja o wysokości wynagrodzenia a jakość rekrutacji

Niektórzy pracodawcy sądzą, że dopiero na etapie rozmów kwalifikacyjnych warto podjąć temat wynagrodzenia. Taka strategia niejednokrotnie przynosi jednak więcej szkody niż pożytku. Dodanie w ogłoszeniu o pracę wzmianki na temat widełek wynagrodzenia ułatwia cały proces rekrutacji. Zainteresowane osoby mogą bowiem same ocenić, czy propozycja wpisuje się w ich oczekiwania finansowe. Podczas rozmów kwalifikacyjnych nie dochodzi też do kłopotliwych nieporozumień w kwestiach związanych z wynagrodzeniem.
Ogłoszenia, w których pracodawcy podają pułap wynagrodzenia, są bardzo konkurencyjne. Dzięki nim pracodawcy otrzymują szybki feedback. Na firmowe skrzynki elektroniczne trafiają głównie CV osób faktycznie zainteresowanych współpracą i ustalonymi zarobkami. Rekrutacja przebiega więc sprawniej niż nabory na stanowiska, w których wysokość pensji jest informacją tajną.

Jawne stawki płacy wyrazem szacunku do kandydatów

W branżach, w których specjaliści mają do wyboru dziesiątki ofert pracy, pominięcie widełek zarobków bywa postrzegane jako wyraz braku szacunku do ich czasu. Nikt przecież nie lubić tracić czasu na wysyłanie CV do firm, które nie wpisują się w ich oczekiwania płacowe. Pracownicy oczekują konkretnych informacji na temat obowiązków, perspektyw rozwoju, a także wynagrodzenia.

Publikuj więc ogłoszenia o pracy IT Lublin z widełkami płacowymi!

Pomijanie widełek płacowych wymagający kandydaci postrzegają jako brak profesjonalizmu. Nie satysfakcjonują ich zdania w stylu: „sky is the limit” czy „atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności”. Jednym słowem więc próby omijania kwestii wynagrodzenia nie najlepiej świadczą o ogłoszeniodawcach. Zatem nie marnuj swojego czasu, jak i osoby szukającej pracy – podawaj informacje o możliwych zarobkach!

Widełki płacowe a możliwość pozyskania fachowca

Jak dotrzeć do pracowników, którzy mają już etaty i stabilne zatrudnienie w innych firmach? Okazuje się, że podawanie widełek płacowych zachęca wielu ludzi do zmiany pracy. Warto więc informować kandydatów o wysokości pensji, by ułatwić im proces podejmowania decyzji. Niektórzy specjaliści latami tkwią na jednym stanowisku i nie są świadomi, jak bardzo zmieniły się realia płacowe. Przedsiębiorstwa, publikujące konkretne stawki wynagrodzeń może przyciągnąć bardzo rzeczowych pracowników!

Daj się poznać osobom szukającym pracy – weź udział w https://jobicon.pracuj.pl/!

Doświadczone osoby, znające swoją wartość i kompetencje, rzadko aplikują na ogłoszenie pozbawione informacji o zarobkach. Jak więc widać, jest to jedna z kluczowych danych, których brak często wyklucza opcję zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów.

Podsumowanie

Na polskim rynku temat wynagrodzeń wciąż pozostaje tabu. Wiele firm celowo unika podawania poziomu płac, ponieważ obawiają się negatywnych komentarzy lub spadku konkurencyjności. Paradoks polega jednak na tym, że większy odzew i wymierne efekty rekrutacji uzyskują ci pracodawcy, którzy uczciwie informują o wysokościach pensji. Praktyka umieszczania w ogłoszeniach widełek płacowych jest ukłonem pracodawców w stronę pracowników. To wyraz szacunku wobec wymagających, kompetentnych kandydatów.

Chcesz obliczyć wysokość wynagrodzenia dziennego, tygodniowego, miesięcznego, a nawet rocznego? Skorzystaj z kalkulatora godzinowego.

 

Materiał Pratnera - Artykuł Sponsorowany

Oceń artykuł: 5 6

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Zmiana przepisów. Nowe normy handlowe w odniesieniu do jaj

28 listopada 2023 roku straciło moc rozporządzenie #Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. L 163 z 24.06.2008 r., str. 6 ze zm.).

(czytaj więcej)
0

Fałszywy obraz szopa. Inwazyjny gatunek obcy

Szop pracz należy do inwazyjnych gatunków obcych (IGO), które stanowią jedno z największych #zagrożeń dla rodzimej różnorodności biologicznej. Jednak brak wiedzy w tym zakresie i pozornie przyjazny wizerunek zwierzęcia sprawia, że we współczesnej kulturze masowej traktowany jest jak maskotka. A to fałszywy obraz szopa.

(czytaj więcej)
0

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Podsumowanie wsparcia

Program Operacyjny #Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) to łącznie 9 Podprogramów realizowanych w latach 2014-2023.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)