Dziś mamy 21 października 2021, czwartek, imieniny obchodzą:

16 września 2021

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz obchodziło 5-lecie swojej działalności

fot. Robert Sawicki

fot. Robert Sawicki

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz świętuje# 5-lecie swojej działalności! Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział członkowie zarządu Stowarzyszenia: prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, starosta bydgoski Wojciech Porzych, starosta nakielski Tadeusz Sobol, wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski, wójt Osielska Wojciech Sypniewski oraz przedstawiciel burmistrza Żnina Paweł Sikora.

- Minęło 5 lat od kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy i podjęliśmy decyzję o współpracy - rozpoczął wczorajszą konferencję prasową prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – To był okres udanej współpracy na wielu płaszczyznach.

Bydgoszcz wraz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, jak i w oparciu o kilkadziesiąt umów i porozumień międzygminnych, w takich obszarach jak: rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną.

Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- Dziś możemy mówić o sukcesach, które odniosły samorządy należące do Metropolii. Wszystkie te sukcesy wiążą się z ok. 200 porozumieniami, które do tej pory zawarliśmy i które regulują nasze wspólne cele i zadania – powiedział Starosta Bydgoski Wojciech Porzych.

PROMOCJA GOSPODARCZA

Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz realizowany jest projekt na 6 mln zł na wsparcie internacjonalizacji firm oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Jednym z głównych przedsięwzięć zrealizowanym dotychczas w ramach tego projektu było stworzenie profesjonalnej internetowej bazy ofert inwestycyjnych dla obszaru metropolii.

PROMOCJA TURYSTYCZNA

W ramach projektu Metropolia Bydgoszcz uczestniczy jako wystawca w targach turystycznych w ITB Berlinie oraz inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium promując potencjał gospodarczy regionu, walory turystyczne i produkty regionalne .

DZIAŁANIA PROROZWOJOWE

Miasto Bydgoszcz wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz zleciło wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość projektu to ponad 1 200 000 zł. Projekt jest realizowany w ramach przygotowań do perspektywy finansowej UE 2021-2027 zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Dokument będzie wymagany do pozyskiwania dofinasowania ze środków unijnych na projekty transportowe i komunikacyjne.

Metropolia Bydgoszcz od 2019 roku bierze udział w pilotażu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych którego celem jest wsparcie merytoryczne miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji planów zrównoważonej mobilności miejskiej.

INICJATYWY NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stowarzyszenie zleciło wykonanie analizy jakości powietrza w obrębie gmin należących do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, które nie należą do ZIT (dla ZIT było zlecone analogiczne badanie) wraz z oceną napływów emisji zanieczyszczeń (pyłu PM 10 i PM 2,5) oraz niebezpiecznych związków chemicznych uwalniających się w trakcie spalania odpadów. Celem analizy jest zbadanie zróżnicowania przestrzennego i czasowego jakości powietrza z uwzględnieniem migracji zanieczyszczeń pomiędzy poszczególnymi gminami. Stowarzyszenie prowadzi też prace nad opracowaniem dokumentu: „Program Ograniczenia Emisji Gazów Cieplarnianych dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (Obszar Działania SMB) – 2027+”, którego celem ma być poprawa jakości powietrza, stanu środowiska oraz zdrowia ludzi poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dokument pozwoli na uzyskanie przekrojowych informacji o potrzebnych przedsięwzięciach inwestycyjnych i pozainwestycyjnych oraz na przygotowanie i koordynowanie projektów zintegrowanych w Bydgoskim Obszarze Funkcjonalnym.

POLITYKA SENIORALNA

W październiku 2018 roku został rozszerzony program Bydgoskiej Karty Seniora 60+.

- Każdy mieszkaniec, który ukończył 60 rok życia może wyrobić Metropolitalną Kartę Seniora 60+ w urzędzie swojej gminy, a obowiązuje ona u wszystkich partnerów programu z całego obszaru metropolii. Obecnie blisko 40 000 seniorów z gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz korzysta z szeregu zniżek i atrakcji przygotowanych dla nich przez ponad 150 partnerów programu „Metropolitalnej Karty Seniora 60+” – mówił Starosta Nakielski Tadeusz Sobol.

INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Kalendarz wydarzeń, najciekawsze atrakcje turystyczne, baza noclegowa, a także przydatne informacje o samorządach i partnerzy Metropolitalnej Karty Seniora 60+ – to wszystko dostępne jest w bezpłatnej aplikacji „Metropolia Bydgoszcz”. Aplikacja jest użytecznym programem na smartfony przydatnym dla wszystkich mieszkańców Metropolii Bydgoszcz i turystów. W jednym miejscu można znaleźć wiele ważnych informacji na temat wszystkich zrzeszonych samorządów.
Kolejnym dużym projektem jest coroczna rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Mieszkańcy metropolii w ciągu miesiąca przejechali łącznie 1518210 km, kręcąc kilometry dla wspólnej drużyny Metropolii Bydgoszcz.
Inne akcje integracyjne to m.in.: Metropolia za pół ceny, konkursy plastyczne, Wielki Mecz Charytatywny Metropolii Bydgoszcz czy Turniej Piłkarski i Puchar Metropolii Bydgoszcz.

TRANSPORT PUBLICZNY

Miasto Bydgoszcz w ramach współpracy metropolitalnej konsekwentnie rozwija sieć połączeń z gminami ościennymi w oparciu o miejskie autobusy. W ostatnich latach liczba połączeń międzygminnych sukcesywnie rośnie. Funkcjonowanie linii międzygminnych jest możliwe dzięki podpisanym porozumieniom pomiędzy Miastem Bydgoszcz a ww. gminami w zakresie obsługi i współfinansowania tych połączeń.

- Obecnie bydgoskie autobusy kursują na 11 liniach podmiejskich na terenie 5 okolicznych gmin – Osielska, Dobrcza, Białych Błot, Nowej Wsi Wielkiej oraz Dąbrowy Chełmińskiej. Gdyby nie Stowarzyszenie, nie udałoby się tego osiągnąć. Jest szansa, że te sieci się jeszcze rozrosną. Jesteśmy w przededniu nowych ustaleń, które pewnie zaowocują nowymi połączeniami dla dobra mieszkańców – mówił Wójt Osielska Wojciech Sypniewski.

METROPOLITALNA KARTA UCZNIOWSKA

W ramach metropolitalnej współpracy wprowadzono Metropolitalną Kartę Malucha oraz Metropolitalną Kartę Uczniowską dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzieci i młodzież zamieszkująca gminy, które przyłączyły się do programu, mogą korzystać z komunikacji miejskiej kupując bilety miesięczne w bardzo atrakcyjnej cenie. Cena miesięcznego biletu to 10 zł. Bilet na cały rok to koszt 100 zł. Obecnie w programie uczestniczą: Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Sicienko oraz Mrocza.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Bydgoski KPEC inwestuje w ekologiczne źródła ciepła. Ponad 14 mln zł dotacji otrzyma KPEC Spółka z o.o. na inwestycje realizowane na terenie Metropolii Bydgoszcz. Dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spółka wybuduje pięć elektrociepłowni gazowych. Całość inwestycji to ponad 40 milionów złotych.

W pierwszym etapie inwestycja została zrealizowana w Szubinie oraz Nakle nad Notecią. Instalacje w Solcu Kujawskim, Koronowie oraz na bydgoskiej Osowej Górze są w trakcie realizacji. Inwestycja pozwoli na produkowanie ekologicznego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Projekt zakłada budowę silników gazowych, które podczas spalania w procesie tzw. kogeneracji wytwarzają jednocześnie energię cieplną oraz energię mechaniczną, która zamieniana jest na energię elektryczną.

OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI WSPÓLNYM ZAKUPOM

W skład Bydgoskiej Grupy Zakupowej, którą tworzą 24 podmioty, wchodzi 9 samorządów z obszaru Metropolii Bydgoszcz. Dzięki zbiorowym zakupom uczestnicy BGZ w wyniku korzystnych, grupowych przetargów taniej kupują gaz oraz energię elektryczną, co na przestrzeni ostatnich kilku lat pozwoliło zaoszczędzić kilkadziesiąt milionów złotych.

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz tworzy obecnie Miasto Bydgoszcz oraz 17 okolicznych gmin i 2 powiaty. To ponad 600 000 mieszkańców.

- Dla mnie te 5 lat to przede wszystkim współpraca, wynikające z niej korzyści, wymiana cennych doświadczeń i szukanie tych obszarów, gdzie możemy coś zrobić razem. Przed nami kolejne wyzwania. Do tych najważniejszych należą przede wszystkim: zapewnienie wszystkim gminom członkowskim samowystarczalności w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych, wdrożenie oraz sprawna i efektywna realizacja instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dążenie do ograniczenia smogu na obszarze metropolii poprzez podejmowanie wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz dążenie do utworzenia formalnego związku metropolitalnego – tu konieczne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych – zakończył spotkanie prezydent Bruski.

Warto wiedzieć

W grudniu 2020 roku sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął nową Strategię Województwa – Strategia Przyspieszenia 2030+. W dokumencie tym oficjalnie uznano obszar Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz jako Miejski Obszar Funkcjonalny Bydgoszczy. Pozwoli to na podejmowanie kolejnych metropolitalnych inicjatyw i realizację nowych zadań inwestycyjnych, także z wykorzystaniem środków unijnych.

Materiał: Urząd Miasta w Bydgoszczy 

Oceń artykuł: 0 0

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (1) Zgłoś naruszenie zasad

    • 0 (0)

    Wiejski łazęga, w dniu 16-09-2021 14:06:15 napisał:

    Bilans zysków i strat dla naszego Powiatu-? Jakie wymierne efekty tego "związku" w codziennym życiu mieszkańców.-? Laurka wystawiona sobie przez "Bydgoszcz" to propaganda.

    odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Analiza stanu bhp w firmie
od 50PLN
Prowadzenie akt osobowych
od 30PLN
Ochrona środowiska dla firm
od 50PLN
Sporządzanie listy płac
od 50PLN
Rozliczenia ZUS
od 50PLN
Szkolenia pierwsza pomoc
od 50PLN
Pomidor malinowy
4,99PLN
Pomoc przy kontroli ZUS
od 50PLN
0

Chrupiący, świeży i pachnący. Dziś Światowy Dzień Chleba

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika#, że przeciętny Polak zjada blisko 40 kg chleba rocznie. Nie wyobrażamy sobie bez niego śniadania, często jemy go do obiadu, a i na kolację sprawdza się równie dobrze. Z okazji Światowego Dnia Chleba (16 października) bierzemy chleb pod lupę i podpowiadamy, jakie pieczywo wybrać oraz jak samodzielnie przygotować świeży, pachnący bochenek we własnym domu.

(czytaj więcej)
0

Co siódmy młody Polak może być uzależniony od uczenia się

Co siódmy młody Polak może być uzależniony od uczenia się – wynika z# badań psychologa dra Pawła Atroszko. Stosunkowo bardziej narażone są kobiety. Problem dotyka też dzieci, które "znajdują się pod ogromną presją nieustannej nauki pod testy i niepopełniania błędów".

(czytaj więcej)
0

Psychiatrzy są zaniepokojeni kondycją Polaków. Wpływ na to miała pandemia?

W tegoroczną jesień wchodzimy z# kiepskim samopoczuciem. Psychiatrzy podkreślają, że coraz więcej osób zwraca się do nich po pomoc - przychodzą ze stanami lękowymi, zaburzeniami depresyjnymi i szeregiem powikłań psychiatryczno-neurologicznych po przebyciu COVID-u.

(czytaj więcej)
0

Umowa na wesele. Na te szczegóły musisz zwrócić uwagę

Jak wynika z danych BIQdata.pl, w 2020 r. zawarto w# Polsce 145 tys. Małżeństw. To o 20% mniej niż rok wcześniej. Wiele Par Młodych przełożyło wesele w związku z sytuacją pandemiczną. W jej efekcie zmienił się także sposób planowania wesel - z długoterminowego na krótkoterminowy, ograniczający się do 2-4 miesięcy. Nadal jednak organizacja wesela to zwykle spore przedsięwzięcie, w które zaangażowanych jest wiele podmiotów. By się w tym wszystkim nie pogubić, warto spisywać umowy. Na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy.

(czytaj więcej)