Dziś mamy 14 lipca 2020, wtorek, imieniny obchodzą:

05 października 2019

Budżety jednostek samorządu terytorialnego. Analiza 2018 roku

fot. archiwum

fot. archiwum

W 2018 r. w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie # kujawsko-pomorskim miał miejsce wzrost dochodów oraz wzrost wydatków budżetowych w porównaniu z 2017 r. Wynik finansowy ogółem jednostek, w przeciwieństwie do roku ubiegłego, zamknięty został deficytem budżetowym.

W województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. łączne dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 12997,6 mln zł i w porównaniu z 2017 r. wzrosły o 8,4% (w kraju wzrost o 9,6%). Na kwotę zagregowanych dochodów w największym stopniu złożyły się gminy i miasta na prawach powiatu (z udziałem odpowiednio 47,9% i 34,9%), a w znacznie mniejszym – powiaty i województwo (11,1% i 6,1%). W skali roku wzrosły dochody wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, przy czym największy wzrost odnotował samorząd województwa (o 14,9%) i samorządy powiatów (o 11,1%).  

W województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. łączne wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 13397,6 mln zł i w porównaniu z 2017 r. zwiększyły się o 12,3% (w kraju wzrosły o 12,7%). Na kwotę zagregowanych wydatków, tak samo jak w przypadku do-chodów, w największym stopniu złożyły się gminy i miasta na prawach powiatu (z udziałem odpowiednio 49,1% i 33,8%), a w znacznie mniejszym stopniu – powiaty i województwo (11,0% i 6,1%). W skali roku w największym stopniu wzrosły wydatki samorządu województwa, bo o 18,5%. Wzrost odnotowano też w przypadku wydatków powiatów o 15,3%, gmin o 12,0% oraz miast na prawach powiatu o 10,8%.

Jednostki samorządu terytorialnego zamknęły budżet za rok 2018 z deficytem finansowym w wysokości minus 400,0 mln zł (w kraju z deficytem w wysokości minus 7539,8 mln zł). O ujemnym wyniku finansowym budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. zdecydował deficyt finansowy w budżetach gmin, powiatów oraz samorządu województwa. Budżety miast na prawach powiatu w 2018 r. zanotowały dodatni wynik finansowy.

Budżety gmin

Dochody gmin w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. wyniosły 6230,7 mln zł i były wyższe o 6,1% niż w 2017 r. Głównym źródłem dochodów gmin były dochody własne stanowiące 40,5% dochodów ogółem. Przy czym udział środków pieniężnych pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach własnych stanowił 36,9%.

Drugim źródłem dochodów były dotacje (34,5%), w szczególności dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiące 76,7% dotacji. Ostatnim źródłem dochodu była subwencja ogólna z budżetu państwa (25,0%). Znaczną część subwencji ogólnej (70,1%) stanowiła część oświatowa w kwocie 1094,1 mln zł. W porównaniu z 2017 r. dochody własne budżetów gmin w 2018 r. były wyższe o 9,2%, subwencja o 4,3%, a dotacje o 4,0%.

Wydatki ogółem gmin województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. wyniosły 6581,6 mln zł i wzrosły o 12,0% w porównaniu z 2017 r. Główną pozycją wydatków gmin były wydatki bieżące (80,7%), które w ponad jednej trzeciej stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi (37,4%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (32,3%). Drugim rodzajem wydatków gmin były wy-datki majątkowe, które w 2018 r. niemal w całości (99,3%) przeznaczone były na inwestycje. W 2018 r. wydatki majątkowe gmin wzrosły o 65,3% w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zwiększyły się o 4,0%.

Łącznie gminy województwa kujawsko-pomorskiego zamknęły wynik finansowy w 2018 r. z deficytem w wysokości minus 350,9 mln zł (w poprzednim roku deficyt budżetowy w wyniósł minus 4,7 mln zł). W województwie kujawsko-pomorskim 106 gmin osiągnęło ujemny wynik finansowy, a 34 gminy dodatni wynik finansowy budżetu.

Budżety miast na prawach powiatów

Dochody czterech miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. wyniosły 4535,0 mln zł, tj. o 9,6% więcej niż w 2017 r. Ponad połowę (54,5%) dochodów tych jednostek stanowiły dochody własne, które w 40,6% pochodziły z podatków dochodowych od osób fizycznych. Stanowiące 24,1% dochodów miast dotacje w większości (65,3%) to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Trzecie źródło dochodów stanowiące 21,4% dochodów miast na prawach powiatu – subwencja ogólna – w 92,1% przeznaczona była na oświatę. W porównaniu z 2017 r. kwoty dotacji w budżetach miast na prawach powiatu w 2018 r. były wyższe o 21,8%, dochodów własnych o 7,5%, a subwencji ogółem o 2,9%.

Wydatki ogółem miast na prawach powiatu w 2018 r. wyniosły 4527,9 mln zł, tj. o 10,8% więcej niż w 2017 r. Wydatki bieżące stanowiące główną pozycję (82,4%) w wydatkach budżetów, w ponad jednej trzeciej (38,9%) przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe w 89,7% stanowiły wydatki inwestycyjne. W 2018 r. wydatki majątkowe miast na prawach powiatu w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o połowę (50,9%), a wydatki bieżące o 4,9%.

Wynik finansowy budżety miast na prawach powiatów w 2018 r. zamknęły z nadwyżką budżetową w wysokości 7,0 mln zł (w poprzednim roku 51,8 mln zł). W 2018 r. Bydgoszcz, Grudziądz i Włocławek zanotowały dodatni wynik finansowy, natomiast Toruń rok budżetowy zakończył ujemnym wynikiem finansowym.

Budżety powiatów

Powiaty w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. osiągnęły dochody w wysokości 1438,8 mln zł, tj. o 11,1% większe niż w 2017 r. Dochody własne stanowiły 33,3% ogółu dochodów powiatów (ponad połowa - 52,5% - dochodów własnych pochodziła z podatków od osób fizycznych), dotacje stanowiły 26,8% (w 41,2% były to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej), a subwencja ogólna – 39,9% (prawie dwie trzecie subwencji to część oświatowa). W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim w budżetach powiatów nastąpił wzrost dotacji o 28,5%, dochodów własnych o 10,7%, a subwencji ogółem o 2,2%.

Wydatki powiatów województwa kujawsko-pomorskiego wyniosły 1472,0 mln zł, tj. o 15,3% więcej niż w 2017 r. Wydatki bieżące stanowiące 79,7% wydatków ogółem, w 61,6% przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe 20,3% wydatków w powiatach stanowiły wydatki majątkowe, które prawie w całości (98,1%) skierowano na inwestycje. W 2018 r. wydatki majątkowe budżetów powiatów wzrosły w porównaniu z 2017 r. o 63,7%, a wydatki bieżące zwiększyły się o 7,3%.

Wynik finansowy budżetów powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. zamknięty został z deficytem minus 33,1 mln zł (w poprzednim roku nadwyżka w wysokości 18,6 mln zł). Spośród wszystkich powiatów, 12 zanotowało deficyt budżetowy, a 7 powiatów nadwyżkę.

Budżet województwa

Dochody samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. wyniosły 793,1 mln zł, tj. o 14,9% więcej niż w 2017 r. Głównym źródłem dochodów były dochody własne województwa stanowiące 40,5% ogółu dochodów (w tym 22,6% dochodów własnych pochodziło z podatków dochodowych od osób fizycznych). Drugim źródłem były dotacje, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 34,7%. Trzecim źródłem dochodów samorządu województwa była subwencja ogólna, składająca się przede wszystkim w 45,2% z subwencji wyrównawczej, w 28,7% subwencji oświatowej, a w 25,7% subwencji regionalnej. W porównaniu z 2017 r. dotacje w budżecie województwa w 2018 r. wzrosły o 35,1%, dochody własne o 8,7%, a subwencja ogółem o 2,8%

Wydatki ogółem samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. wyniosły 816,1 mln zł, tj. o 18,5% więcej niż w 2017 r. Udział wydatków bieżących stanowił 70,6% wydatków ogółem (31,2% przeznaczone było na wynagrodzenia z pochodnymi). Drugą pozycją w wydatkach ogółem samorządu województwa były wydatki majątkowe, które w 78,9% przeznaczone zostały na inwestycje. Podobnie jak w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego, w budżecie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, w skali roku, zaznaczył się znaczny wzrost wydatków majątkowych (o 63,9%), natomiast wydatki bieżące wzrosły o 6,2%.

Wynik finansowy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. został zamknięty z deficytem rzędu minus 23,0 mln zł, a w roku poprzednim zanotowano nadwyżkę w kwocie 1,7 mln zł.

materiał: Małgorzata Górka/Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Oceń artykuł: 0 0
Pliki do pobrania
Budżety jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego.pdf

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (1) Zgłoś naruszenie zasad

    • 0 (0)

    Gienek 1, w dniu 05-10-2019 20:29:06 napisał:

    Czubek...

    odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Budowa magazynów
Lakiernictwo
Sprawdzanie świateł
Kasa fiskalna Euro z kopią elektroniczną
1099PLN PROMOCJAPLN
Nowoczesne zabiegi laserowe
Zezwolenie na transport odpadów
od 2000PLN
Gabinet / jadalnia / pokój dzienny
Przypinka z agrafką o śr. 56mm
3,55PLN
0

Postaw na grafit. Ciesz się komfortem domu niezależnie od pory roku

Eksperci są zgodni, że jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji budowlanych#, która szybko się zwróci, jest termomodernizacja, a okres wakacyjny to świetny moment na jej przeprowadzenie.

(czytaj więcej)
0

Zrób to warzywnie! Tradycyjne dania w roślinnej odsłonie

Idealny przepis na poradzenie sobie z nudą w kuchni sprowadza się do jednego słowa: #warzywa! Mimo że plony z pól i grządek mogą wydawać się mało spektakularnym elementem dań, potrafią nieźle namieszać – zwłaszcza w tradycyjnych i znanych na wylot recepturach. Gulasz, gołąbki, spaghetti, pulpety czy curry mogą smakować wyśmienicie w warzywnej wersji bez mięsa. Zapraszamy do zielonej rewolucji w kuchniach!

(czytaj więcej)
0

Kolorowo na talerzu. Siła warzyw w codziennej diecie

Istotna rola warzyw w codziennej diecie nie wydaje się nowym i zaskakującym #tematem. Świadomość to jedno, ale co z praktyką?

(czytaj więcej)
0

Kto stawia kropkę nad i? Wprost czy między wierszami?

Każdego dnia komunikujemy się z innymi ludźmi. Na kształt wiadomości wpływ# ma nie tylko mówiący, ale również słuchacz. To, co słyszy adresat, ale przede wszystkim to, jak odbiera on daną wypowiedź, oddziałuje znacznie na jego reakcję. Jak zatem mówić, by zostać właściwie zrozumianym?

(czytaj więcej)