Dziś mamy 21 listopada 2019, czwartek, imieniny obchodzą:

05 października 2019

Budżety jednostek samorządu terytorialnego. Analiza 2018 roku

fot. archiwum

fot. archiwum

W 2018 r. w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie # kujawsko-pomorskim miał miejsce wzrost dochodów oraz wzrost wydatków budżetowych w porównaniu z 2017 r. Wynik finansowy ogółem jednostek, w przeciwieństwie do roku ubiegłego, zamknięty został deficytem budżetowym.

W województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. łączne dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 12997,6 mln zł i w porównaniu z 2017 r. wzrosły o 8,4% (w kraju wzrost o 9,6%). Na kwotę zagregowanych dochodów w największym stopniu złożyły się gminy i miasta na prawach powiatu (z udziałem odpowiednio 47,9% i 34,9%), a w znacznie mniejszym – powiaty i województwo (11,1% i 6,1%). W skali roku wzrosły dochody wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, przy czym największy wzrost odnotował samorząd województwa (o 14,9%) i samorządy powiatów (o 11,1%).  

W województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. łączne wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 13397,6 mln zł i w porównaniu z 2017 r. zwiększyły się o 12,3% (w kraju wzrosły o 12,7%). Na kwotę zagregowanych wydatków, tak samo jak w przypadku do-chodów, w największym stopniu złożyły się gminy i miasta na prawach powiatu (z udziałem odpowiednio 49,1% i 33,8%), a w znacznie mniejszym stopniu – powiaty i województwo (11,0% i 6,1%). W skali roku w największym stopniu wzrosły wydatki samorządu województwa, bo o 18,5%. Wzrost odnotowano też w przypadku wydatków powiatów o 15,3%, gmin o 12,0% oraz miast na prawach powiatu o 10,8%.

Jednostki samorządu terytorialnego zamknęły budżet za rok 2018 z deficytem finansowym w wysokości minus 400,0 mln zł (w kraju z deficytem w wysokości minus 7539,8 mln zł). O ujemnym wyniku finansowym budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. zdecydował deficyt finansowy w budżetach gmin, powiatów oraz samorządu województwa. Budżety miast na prawach powiatu w 2018 r. zanotowały dodatni wynik finansowy.

Budżety gmin

Dochody gmin w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. wyniosły 6230,7 mln zł i były wyższe o 6,1% niż w 2017 r. Głównym źródłem dochodów gmin były dochody własne stanowiące 40,5% dochodów ogółem. Przy czym udział środków pieniężnych pochodzących z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach własnych stanowił 36,9%.

Drugim źródłem dochodów były dotacje (34,5%), w szczególności dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej stanowiące 76,7% dotacji. Ostatnim źródłem dochodu była subwencja ogólna z budżetu państwa (25,0%). Znaczną część subwencji ogólnej (70,1%) stanowiła część oświatowa w kwocie 1094,1 mln zł. W porównaniu z 2017 r. dochody własne budżetów gmin w 2018 r. były wyższe o 9,2%, subwencja o 4,3%, a dotacje o 4,0%.

Wydatki ogółem gmin województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. wyniosły 6581,6 mln zł i wzrosły o 12,0% w porównaniu z 2017 r. Główną pozycją wydatków gmin były wydatki bieżące (80,7%), które w ponad jednej trzeciej stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi (37,4%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (32,3%). Drugim rodzajem wydatków gmin były wy-datki majątkowe, które w 2018 r. niemal w całości (99,3%) przeznaczone były na inwestycje. W 2018 r. wydatki majątkowe gmin wzrosły o 65,3% w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast wydatki bieżące zwiększyły się o 4,0%.

Łącznie gminy województwa kujawsko-pomorskiego zamknęły wynik finansowy w 2018 r. z deficytem w wysokości minus 350,9 mln zł (w poprzednim roku deficyt budżetowy w wyniósł minus 4,7 mln zł). W województwie kujawsko-pomorskim 106 gmin osiągnęło ujemny wynik finansowy, a 34 gminy dodatni wynik finansowy budżetu.

Budżety miast na prawach powiatów

Dochody czterech miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. wyniosły 4535,0 mln zł, tj. o 9,6% więcej niż w 2017 r. Ponad połowę (54,5%) dochodów tych jednostek stanowiły dochody własne, które w 40,6% pochodziły z podatków dochodowych od osób fizycznych. Stanowiące 24,1% dochodów miast dotacje w większości (65,3%) to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Trzecie źródło dochodów stanowiące 21,4% dochodów miast na prawach powiatu – subwencja ogólna – w 92,1% przeznaczona była na oświatę. W porównaniu z 2017 r. kwoty dotacji w budżetach miast na prawach powiatu w 2018 r. były wyższe o 21,8%, dochodów własnych o 7,5%, a subwencji ogółem o 2,9%.

Wydatki ogółem miast na prawach powiatu w 2018 r. wyniosły 4527,9 mln zł, tj. o 10,8% więcej niż w 2017 r. Wydatki bieżące stanowiące główną pozycję (82,4%) w wydatkach budżetów, w ponad jednej trzeciej (38,9%) przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe w 89,7% stanowiły wydatki inwestycyjne. W 2018 r. wydatki majątkowe miast na prawach powiatu w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o połowę (50,9%), a wydatki bieżące o 4,9%.

Wynik finansowy budżety miast na prawach powiatów w 2018 r. zamknęły z nadwyżką budżetową w wysokości 7,0 mln zł (w poprzednim roku 51,8 mln zł). W 2018 r. Bydgoszcz, Grudziądz i Włocławek zanotowały dodatni wynik finansowy, natomiast Toruń rok budżetowy zakończył ujemnym wynikiem finansowym.

Budżety powiatów

Powiaty w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. osiągnęły dochody w wysokości 1438,8 mln zł, tj. o 11,1% większe niż w 2017 r. Dochody własne stanowiły 33,3% ogółu dochodów powiatów (ponad połowa - 52,5% - dochodów własnych pochodziła z podatków od osób fizycznych), dotacje stanowiły 26,8% (w 41,2% były to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej), a subwencja ogólna – 39,9% (prawie dwie trzecie subwencji to część oświatowa). W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim w budżetach powiatów nastąpił wzrost dotacji o 28,5%, dochodów własnych o 10,7%, a subwencji ogółem o 2,2%.

Wydatki powiatów województwa kujawsko-pomorskiego wyniosły 1472,0 mln zł, tj. o 15,3% więcej niż w 2017 r. Wydatki bieżące stanowiące 79,7% wydatków ogółem, w 61,6% przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe 20,3% wydatków w powiatach stanowiły wydatki majątkowe, które prawie w całości (98,1%) skierowano na inwestycje. W 2018 r. wydatki majątkowe budżetów powiatów wzrosły w porównaniu z 2017 r. o 63,7%, a wydatki bieżące zwiększyły się o 7,3%.

Wynik finansowy budżetów powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. zamknięty został z deficytem minus 33,1 mln zł (w poprzednim roku nadwyżka w wysokości 18,6 mln zł). Spośród wszystkich powiatów, 12 zanotowało deficyt budżetowy, a 7 powiatów nadwyżkę.

Budżet województwa

Dochody samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. wyniosły 793,1 mln zł, tj. o 14,9% więcej niż w 2017 r. Głównym źródłem dochodów były dochody własne województwa stanowiące 40,5% ogółu dochodów (w tym 22,6% dochodów własnych pochodziło z podatków dochodowych od osób fizycznych). Drugim źródłem były dotacje, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 34,7%. Trzecim źródłem dochodów samorządu województwa była subwencja ogólna, składająca się przede wszystkim w 45,2% z subwencji wyrównawczej, w 28,7% subwencji oświatowej, a w 25,7% subwencji regionalnej. W porównaniu z 2017 r. dotacje w budżecie województwa w 2018 r. wzrosły o 35,1%, dochody własne o 8,7%, a subwencja ogółem o 2,8%

Wydatki ogółem samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. wyniosły 816,1 mln zł, tj. o 18,5% więcej niż w 2017 r. Udział wydatków bieżących stanowił 70,6% wydatków ogółem (31,2% przeznaczone było na wynagrodzenia z pochodnymi). Drugą pozycją w wydatkach ogółem samorządu województwa były wydatki majątkowe, które w 78,9% przeznaczone zostały na inwestycje. Podobnie jak w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego, w budżecie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, w skali roku, zaznaczył się znaczny wzrost wydatków majątkowych (o 63,9%), natomiast wydatki bieżące wzrosły o 6,2%.

Wynik finansowy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. został zamknięty z deficytem rzędu minus 23,0 mln zł, a w roku poprzednim zanotowano nadwyżkę w kwocie 1,7 mln zł.

materiał: Małgorzata Górka/Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Oceń artykuł: 0 0
Pliki do pobrania
Budżety jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego.pdf

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (1) Zgłoś naruszenie zasad

    • 0 (0)

    Gienek 1, w dniu 05-10-2019 20:29:06 napisał:

    Czubek...

    odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Meblościanka z oferty firmy FADOME
Fotoobrazy na płótnie
od 48,50PLN
Meble łazienkowe
Perfekcyjne wygładzenie zniszczonych włosów!
Mysz optyczna USB MT1091
19,90PLN
Pokój dzienny/ jadalnia/ sypialnia/ biuro
Bezpłatne kontrolowanie sprawności amortyzatorów
Sypialnia Dąb Sonoma i wstawki w połyskującej bieli
0

Mężczyźni wydadzą na święta Bożego Narodzenia średnio o 500 zł więcej niż kobiety

1722 zł – średnio tyle pieniędzy przeznaczymy w tym roku na święta Bożego Narodzenia.# Co ciekawe, mężczyźni wydadzą przeciętnie ok. 2000 zł, podczas gdy kobiety – ok. 1500 zł. Najdroższe święta będą miały osoby trzydziestokilkuletnie. Zobacz, co jeszcze wynika z badania Barometr Providenta.

(czytaj więcej)
0

Ciąża u kobiety po 40 roku życia. Co warto zapamiętać?

Decyzja o zajściu w ciążę, to kwestia indywidualna. Coraz częściej # kobiety decydują się na nią w późniejszym wieku.

(czytaj więcej)
0

Ciepło, zdrowo i bezpiecznie. Czy Twój dom jest gotowy na nadejście zimy?

Okres poprzedzający zimę w naszej szerokości geograficznej związany jest z krótkimi dniami#, ochłodzeniem i wszechobecną szarością. Dlatego warto poszukać pozytywnych aspektów takiej pogody. To idealny czas, aby bez wyrzutów sumienia rozpocząć kilkumiesięczny rytuał spędzania wieczorów w wygodnym dresie, z kubkiem gorącej herbaty, czytając książkę czy oglądając ulubiony serial. Zanim zaczniemy w pełni korzystać z jesienno-zimowej aury warto zadbać o odpowiedni mikroklimat w domu i przygotować go na nadejście naprawdę mroźnych miesięcy.

(czytaj więcej)
0

Zła pogoda opóźnia lot. Jakie prawa mają pasażerowie?

Niekorzystne zjawiska pogodowe, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, zakłócają # pracę lotnisk. Czasem utrudnienia trwają wiele godzin i prowadzą do poważnych opóźnień połączeń, a nawet ich odwoływania.

(czytaj więcej)